طراحی و توسعه توسط ITCenter7
جدول زمان بندی مراجعه جهت ثبت نام ورودی های جدید (بهمن 95)
ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در گزینش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34 به لحاظ انجام بهتر امور ثبت نام، خواهشمند است مطابق جدول زمانی اعلام شده با به همراه داشتن کلیه مدارک جهت ثبت نام مراجعه فرمایید.
ورود به صفحه پرداخت شهریه
مشاهده تقویم آموزشی
برنامه ترم بهمن 95 ویژه دانشجویان ورودی جدید
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دوره کاردانی ورودی بهمن ماه 95
ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی پذیرفته شدگان جدید در گزینش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34، به لحاظ انجام بهتر امور ثبت نام و ادامه تحصیل شما در این واحد، خواهشمند است مطابق جدول زمانی اعلام شده در سایت مرکز با به همراه داشتن کلیه مدارک ذیل ، جهت ثبت نام مراجعه فرمایید .
ادامه مطلب
ورود به صفحه پرداخت شهریه
مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان جدید دوره کارشناسی ورودی بهمن ماه 95
ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی پذیرفته شدگان جدید در گزینش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 34، به لحاظ انجام بهتر امور ثبت نام و ادامه تحصیل شما در این واحد، خواهشمند است مطابق جدول زمانی اعلام شده در سایت مرکز با به همراه داشتن کلیه مدارک ذیل ، جهت ثبت نام مراجعه فرمایید .
ادامه مطلب
ورود به صفحه پرداخت شهریه