امروز جمعه مورخ 1393/5/31                  
 
ثبت نام جدید:    
کد ملی:  
نام و نام خانوادگی:  
نام پدر:  
شماره شناسنامه:  
نام و نام خانوادگی همسر:  
کد ملی همسر:  
شماره شناسنامه همسر:  
 
تکمیل اطلاعات ثبت نامی های قبلی
دانشجویانی که برای سبد کالا ثبت نام کرده بودند،  کد ملی ثبت شده را وارد کرده و اطلاعات خود و همسر خود را تکمیل نمایند.
کد ملی:  
 
دسترسی سریع
پیوندها
لینک های دیگر