طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1394/8/23 - تعداد بازدید: 402
سمینار تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده
درج خبر توسط: واحد آموزش
برای اولین بار در ایران
پروفسور راسل بلک، از برترین اساتید تحقیقات بازاریابی جهان
سمینار "تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده"
برگزار کننده: گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
زمان 24 و 23 آذرماه
مکان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

نکاتی در خصوص سمینار« تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده»
هزینه های سمینار شامل هزینه های رفت و آمد سخنران، هتل، هزینه پرداختی سخنران، ترجمه همزمان و ... که در این تاریخ 23 و 24 آذرماه با سخنرانی پروفسور راسل بلک از دانشگاه یورک در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران برگزار می گردد به صورت کامل از محل هزینه های ثبت نام تامین خواهد شد.
این سمینار به منظور رشد دانش بازاریابی در کشور توسط گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد و رویکرد تجاری و انتفاعی نسبت .به سمینار به هیچ وجه مدنظر نبوده است؛ با توجه به همین هدف هزینه-های ثبت نام بصورت حداقلی در نظر گرفته شده است
.برای اطلاعات بیشتر به پوستر پیوست، سایت مراجعه کنید
http://prof-belk-tehran2015.cou.ir/
https://telegram.me/Prof_Belk_tehran2015