طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/3/29 - تعداد بازدید: 109
ضرورت و اهمیت فرهنگ کارآفرینی
در عصر جدید، رقابت، بیش تر بر سر منابع و سرمایه هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین، موفق باشند.در عصر جدید، رقابت، بیش تر بر سر منابع و سرمایه هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین ادامه مطلب ...