طراحی و توسعه توسط ITCenter7
کارگاه های کارآفرینی
جهت مطالعه هر مطلب، روی عنوان آن کلیک کنید.

1397.08.05 - اولین بازارچه کارآفرینی و توانمندسازی دانشجویی- 19 الی 25 آبان ماه 1397- مرکز ۀموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

1397.07.10 - کارگاه مهارت های ارتباطی- 29 مهرماه 1397- مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

1397.07.09 - «چنان بخوان که تو دانی»- فراخوان برگزاری مسابقه حافظ خوانی به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ « حافظ شیرازی»- 1397/07/22 - مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 34 تهران