طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - سرکار خانم سارا جعفری

دانشجوی کارشناسی رشته طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی

کسب رتبه برتر در نخستین جشنواره مد و لباس دانشجویی ایرانی-اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان

در بخش " پوشاک بومی و محلی"