طراحی و توسعه توسط ITCenter7
دانشجوی برتر - جناب آقای سید محمدحسین سجادیان

دانشجوی کارشناسی رشته معماری- طراحی محیط داخلی
کارآفرین و فعال در حوزه: پنل های خورشیدی- پرورش و کاشت گل و گیاه—عکاسی حرفه ای- مربی فوتسال نوجوانان