طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology

جهت درج پیام تقدیر و تشکر اینجا کلیک کنید.
سامانه انتقادات | پیشنهادات | شکایات - مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
تاریخ: 1396/7/18 نام: پیمان وفادار اقدم
نوع: تشکر مخاطب: ضوابط و خدمات آموزشی  - ضوابط و خدمات آموزشی
پیام: سلاماینحانب پیمان وفادار دانشجوی ترم اخر امور رسانه خواستم از تک تک پرسنلی که در چند روز اخیر برای ثبتنام دانشجوها بسیتر زحمت کشیدن تشکر کنم بالاخص سرکار خنوم کشوری باتشکر
       
تاریخ: 1396/5/10 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی دکتر محسن زرندی مقدم درراستای تلاش و کوشش ودلسوزی حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند واز همه مهم تر به روز بودن در جامعه اقتصاددانان در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش، حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم.به امید دیدار مجدد در ترم های آینده.
       
تاریخ: 1396/4/20 نام: سيده زهرا لارجونى
نوع: تشکر مخاطب: ضوابط و خدمات آموزشی  - سایر موارد
پیام: سركار خانم سيد سياهى استاد گرامى تلاش و کوشش حضرتعالی و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/19 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - معاونت آموزش
پیام: از استاد احمد بذرافشان دلیجانی مدیر گروه حسابداری در راستای تلاشها و کوشش ها و دلسوزی ها و درک بالا و انتقال مطالب درسی و اموزشی و از همه مهمتر به روز بودن در جامعه حسابداران ایران بالاخص اینکه تنها استادی هستند که مدرک حرفه ای حسابداری(cpa) را دارند تشکر و قدردانی را بنمایم.خدا بهشون خیر بده. ممنون از شما معاون محترم دانشگاه که چنین اساتیدی برای دانشجویان اختصاص می دهید که باعث بالا رفتن معلومات حرفه ای ما دانشجویان می شود.
       
تاریخ: 1396/4/17 نام:
نوع: تشکر مخاطب: ضوابط و خدمات آموزشی  - ضوابط و خدمات آموزشی
پیام: سرکار خانم گروسی از راهنمایی های شما و جوابگویی های شما کمال تشکر رادارم و به امید موفقیت روزافزون شما
       
تاریخ: 1396/4/17 نام:
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی جناب آقای افسری تلاش و کوشش حضرتعالی و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/17 نام:
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی جناب آقای افسری تلاش و کوشش حضرتعالی و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/17 نام: دانشجوی حسابداری کارشناسی
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: ستاد گرامی جناب آقای بذرافشان دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم.
       
تاریخ: 1396/4/14 نام: زهرا یعقوب
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - رئیس مرکز
پیام: با سلام و عرض تشکر بابت نحوه تدریس استاد موسوی در رشته طراحی لباس و انتخاب ایشون برای دروس طراحی لباس امیداورم همانند ایشون باز هم از تدریس استاد نمونه در این مرکز استفاده شود . با تشکر
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی سرکار خانم محمدی بخش دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم.
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی جناب آقای رحمت یحیی نژاد دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی جناب آقای بیژن کریم لو دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی جناب آقای امیر نویدی دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی سرکار خانم شیوا شرقی دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/14 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی سرکار خانم ناهید صباحی دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضایی دلنشین برای کسب علم و دانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است. اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت دارم. به امید دیدار مجدد شما در ترم های آینده
       
تاریخ: 1396/4/13 نام:
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - رئیس مرکز
پیام: باسلام وخسته نباشیدمی خواستم ازخانم بیات واحددبیرخاته به دلیل رفتار خیلی خوب وعالی اش تشکرکنم واز شما ریاست محترم نیزبه خاطرانتخاب این پرسنل خوب وبرگزیده کمال تشکررا دارم .
       
تاریخ: 1396/4/13 نام: مژگان خانلرى
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: با سلام من به عنوان يك دانشجو مى خواستم از استاد گرامى خودم سركار خانم زهرا سادات موسوى استاد سه درس بنده در ترم سوم نيمسال دوم ٩٥-٩٦ در رشته طراحى لباس تقدير و تشكر كنم به پاس زحمات و تلاشي كه براى آموزش داشتند ممنون
       
تاریخ: 1396/4/12 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: باعرض سلام خدمت مدیران وکارشناسان واحد۳۴ اینجانب نهایت تقدیر وتشکر را از استاد موسوی دارم وخواهشمندم باتوجه به مهارت وتجربه ایشان در ترم آینده نیز جهت بهبود سطح آموزشی دانشجویان دراین واحد درسی ازحضور ایشان بهرمند شویم باتشکر فراوان
       
تاریخ: 1396/4/12 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - رئیس مرکز
پیام: با سلام بدینوسیله از زحمات و تلاشهای سرکار خانم موسوی استاد گرانقدر تشکر و قدر دانی میکنم .ایشون مدرس طراحی لباس هستند
       
تاریخ: 1396/3/27 نام:
نوع: تشکر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - واحد فارغ التحصیلان (سرکار خانم طاهری)
پیام: سلام ممنون از زحمات شما من سال 93 فارغ تحصیل شده ام و گواهی موقت هم دریافت کردم لطفا در سایت اطلاعات دقیق تری قرار دهید برای راهنمایی که مدرک اصلی را چگونه دریافت کنیم با تشکر
       
تاریخ: 1396/3/24 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - اساتید مرکز
پیام: استاد گرامی سركار خانم عباديان با سلام دلسوزی ، تلاش و کوشش حضرتعالی در انتقال معلومات و تجربیات واقعا ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضائی دلنشین برای کسب علم ودانش و درک شرایط دانشجویان حقیقتاً قابل ستایش است .اینجانب بر خود وظیفه می دانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر در طول ترم تقدیر و تشکر نمایم. از خداوند متعال برایتان سلامتی ، موفقیت و همواره یاد دادن را مسئلت می نمایم . ندا اسدي
       
تاریخ: 1395/10/11 نام:
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - رئیس مرکز
پیام: سرکار خانم دکتر مالکی میخواستم از پاسخگویی مناسب همکاران دانشگاه به تلفن ها تقدیر و تشکر کنم، این پاسخگویی باعث شده که ما برای دریافت پاسخ سوالاتمون مجبور به طی مسیر منزل و محل کار تا دانشگاه نباشیم
       
تاریخ: 1395/9/29 نام: مرضيه قدسي
نوع: تقدیر مخاطب: مدیران و کارشناسان مرکز  - رئیس مرکز
پیام: درود.سپاس بابت زحمات آقاي خادمي. مدير محترم گروه معماري بابت تيم فرهيخته و با اخلاق كه گردهم آوردند در گروه معماري و برنامه ريزي بسيار دقيق و اصولي ترم ها. همچنين سركار خانمها: احمدي- كشوري- غفاري- بيات لو و گرجاسي دقت كاري اين عزيزان. پيشرفت حرفه يي ايشان نسبت به گذشته كاملاً مشهود است. همچنين آقايان محمدي و قادري و كوهزادي نظم و نظافت دانشگاه بسياررررر بالا رفته. سپاس از شما بزرگوار و تشكيل اين پيج.... جايش در سايت خالي بود
       
تاریخ: 1395/9/14 نام:
نوع: تشکر مخاطب: ضوابط و خدمات آموزشی  - ضوابط و خدمات آموزشی
پیام: باسلام ازشمارياست محترم تشكرميكنيم كه استادعالي وخوب جناب آقاي فرزادآل علي كه بسيارخوب وقابل احترام هستندونحوه عملكردوتدريس ايشان بسيارخوب وعالي مي باشدرابراي ما درنظرگرفته ايدازشماوآقاي استادكمال تشكرراداريم
       
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT