طراحی و توسعه توسط ITCenter7
University of Applied Science and Technology
موسسه بین المللی فناوری اطلاعات مشکوه دانش. طراحی و توسعه توسط دپارتمان IT