طراحی و توسعه توسط ITCenter7
كانون دانش آموختگان دانشگاه راه اندازي شد.
كانون دانش آموختگان دانشگاه با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر بين دانش آموختگان با يكديگر و آشنائي و بهره گيري موثرتر از امكانات و تجربيات علمي – فرهنگي اعضاء تشكيل شد . كانون دانش آموختگان تشكيلاتي است غير انتفاعي ، غير سياسي و غير دولتي كه با حمايت مستقيم دانش آموختگان ، اساتيد و مدرسين دانشگاه جامع علمي كاربردي و ساير حاميان تشكيل گرديده و براي گسترش ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي تلاش خواهد نمود .

از جمله مهمترين اهداف اين كانون عبارتند از :
1- استفاده از استعداد ها ، توان ، تجربه و تخصص دانش آموختگان
2- ايجاد ارتباط علمي بين اعضاء و ايجاد زمينه ارتقاء علمي و تكميل دانش و تجربه تخصصي اعضاء
3- ايجاد كتابخانه ، سايت علمي ، برگزاري همايش هاي آموزشي ، صنفي ، فرهنگي و ...... از ديگر فعاليتهايي است اين كانون مي تواند به آنها مبادرت نموده و از طريق آنها به ايجاد زمينه هاي رشد و بهره مندي اعضاء كمك نمايد .
4- ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين همكاران شاغل در عرصه هاي مختلف علمي و اجرايي كشور
5- حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه هاي فرهنگي جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي
6- ايجاد زمينه مناسب جهت توسعه ، تعميق و تعالي ارتباطات فرهنگي با ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
7- معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
بدينوسيله از كليه علاقه مندان به عضويت در اين كانون جهت تکمیل فرم ثبت نام دعوت بعمل مي آيد .
در صورت ثبت نام مجدد، اطلاعات جدید شما جایگزین خواهد شد.
ثبت نام فارغ التحصیلان
نام:  
نام  خانوادگی:  
نام پدر:  
شماره شناسنامه:  
کد ملی:  
تاریخ تولد:  
جنسیت:
وضعیت نظام وظیفه:
وضعیت تاهل:
دین:
استان:  
شهر:  
سال ورودی:
سال فارغ التحصیلی:
نوع تحصیل:
مدرک تحصیلی:
گروه آموزشی:
رشته تحصیلی:  
معدل فارغ التحصیلی:  
وضعیت شغلی:
شغل:
نام سازمان:
 خود اشتغالی (ايجاد شغل توسط خود شخص):
آيا از تسهيلات خود اشتغالي استفاده كرده ايد؟
تعداد افرادي كه شما كارفرما آنها هستيد:
تلفن منزل:  
تلفن همراه:  
ایمیل:
آدرس منزل:  
آدرس محل کار: