طراحی و توسعه توسط ITCenter7
آرشیو اخبار
1396/2/2 کنسلی کلاس استاد قضات
1396/1/30 شصت و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برگزار شد.
1396/1/30 ارتقاء کیفیت مراکز آموزش علمی کاربردی از اولویت برنامه های دانشگاه است
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی لباس با الهام از لباسهای سنتی و تاریخی استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس رسانه های تصویری و فرهنگ استاد شیوا شرقی پیله رود
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس سازمانهای مردم نهاد استاد شیوا شرقی پیله رود
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری شرکت های غیرسهامی استاد احمد بذرافشان دلیجانی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی استاد احمد بذرافشان دلیجانی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری بهای تمام شده (1) استاد احمد بذرافشان دلیجانی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدلی سازی لباس خانگی مردانه استاد زهراسادات موسوی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه استاد زهراسادات موسوی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه بانوان استاد زهراسادات موسوی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس اجتماع بانوان استاد زهراسادات موسوی
1396/1/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی بانوان استاد زهراسادات موسوی
1396/1/29 اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر94: تکمیل نواقص پرونده
1396/1/29 جلسه توجیهی کارورزی استاد امیری
1396/1/29 جلسه توجیهی کارورزی استاد آجرلو
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/29 دوره تخصصی الستریتور
1396/1/29 دوره تخصصی اسکیس
1396/1/29 دوره تخصصی سوزن دوزی
1396/1/29 دوره تخصصی پایه الگو طراحی دوخت
1396/1/29 دوره آموزشی تهیه صورتهای مالی همراه بایادداشتهای توضیحی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد افسانه مرادی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد افسانه مرادی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد افسانه مرادی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقاله و گزارش نویسی استاد افسانه مرادی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس اجتماع آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی
1396/1/29 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی
1396/1/29 نتایج مسابقه ستایشگران نور دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد
1396/1/29 کارگاه مشاوره حقوقی با عنوان «فضای مجازی و پیامدهای قانونی آن» برگزار شد
1396/1/29 دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی طرح آموزش کشاورزان شرق استان را برگزار می کند.
1396/1/28 برنامه ترم بهمن 95 ویژه دانشجویان ورودی جدید
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدلی سازی لباس خانگی مردانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه معادلسازی دروس ویژه دانشجویان ورودی جدید
1396/1/28 جلسه توجیهی کاربینی استاد تقدیسی
1396/1/28 کنسلی کلاس استاد تقدیسی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پایه و اصول دوخت استاد فاطمه نبی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد فاطمه نبی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدلی سازی لباس خانگی مردانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی تخصصی در تصویرسازی استاد ندا رسولی ارسی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدلی سازی لباس خانگی مردانه استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد الهه سادات هاشمی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری شرکت های غیرسهامی استاد احمد بذرافشان دلیجانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی استاد احمد بذرافشان دلیجانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی مردانه استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد ناهید اغنامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی مردانه استاد مریم برغمدی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد مریم برغمدی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برند سازی و نمایش زنده لباس استاد فریده سیدسیاهی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پایه و اصول الگو سازی استاد نسرین سیدان اسکوئی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس خلاقیت در هنر استاد شهلا کوهستانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس خلاقیت در هنر استاد شهلا کوهستانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابرسی مالیاتی استاد احمد صفری
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (2) استاد احمد صفری
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی پوستر استاد الهام محمد خانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی گرافیک استاد الهام محمد خانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی پوستر نوشتاری استاد الهام محمد خانی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/1/28 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی