طراحی و توسعه توسط ITCenter7
آرشیو اخبار
1396/3/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد سمیرا فتاحیان
1396/3/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرهنگ عمومی استاد سمیرا فتاحیان
1396/3/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد میرحسن حسینی
1396/3/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال 3بعدی استاد مارال امیرکیان تهران
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد ارغوان قنبری
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد ارغوان قنبری
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی معماری محیط بیرونی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی استاد مهسا خداوردی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی بانوان استاد ناهید عبادیان
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار طراحی لباس استاد شیما محمدزاده
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد نرم افزار الگو سازی استاد شیما محمدزاده
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد ارغوان قنبری
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی فضای داخلی آموزشی استاد ارغوان قنبری
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با تاریخ معماری استاد محبوبه پوراحمدی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با تاریخ معماری استاد محبوبه پوراحمدی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تحولات اجتماعی ایران معاصر استاد مریم فودازي
1396/3/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس اجتماع بانوان استاد ناهید عبادیان
1396/3/1 جلسه تحویل کارورزی استاد بهره دار
1396/3/1 جلسه توجیهی کاربینی استاد پوراحمدی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی استاد امیر نویدی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدلی سازی لباس خانگی مردانه استاد زهراسادات موسوی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی و مدل سازی لباس خانگی زنانه استاد زهراسادات موسوی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد مریم برغمدی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی لباس با الهام از لباسهای سنتی و تاریخی استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت مراکز و سازمان های هنری استاد امیر نویدی
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد رایانه در حسابداری استاد حمیده سادات شوشتری
1396/3/1 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد رایانه در حسابداری استاد حمیده سادات شوشتری
1396/3/1 جلسه تحویل کارورزی استاد کبیری
1396/2/31 کنسلی کلاس استاد پاشنگ
1396/2/31 جلسه کارورزی استاد نویدی
1396/2/31 شروع مهلت ثبت درخواست انتقال از نیمسال اول تحصیلی 96-97
1396/2/31 کنسلی کلاس استاد مهدوی نادری
1396/2/31 کنسلی کلاس استاد موسوی انزهایی
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد رایانه در حسابداری استاد حمیده سادات شوشتری
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کاربرد رایانه در حسابداری استاد حمیده سادات شوشتری
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برنامه ریزی توسعه استاد مهناز حاله
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس ارتباط تصویری استاد ملوسک رحیم زاده تبریزی
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد مریم برغمدی
1396/2/30 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه الگو سازی و دوخت لباس خانگی زنانه استاد مریم برغمدی
1396/2/30 جلسه توجیهی کاربینی استاد کلانتر
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد حامد خرسندی نوشهری
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد حامد خرسندی نوشهری
1396/2/27 جلسه توجیهی کاربینی استاد رسولی ارسی
1396/2/27 دعوت دانشگاه جامع علمی کاربردی از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات
1396/2/27 شرکت در انتخابات مشت محکمی به دهان یاوه گویان است
1396/2/27 دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی البرز و سازمان پژوهش های علمی کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردند
1396/2/27 قابل توجه دانشجویان محترم
اعلام تاریخ امتحانات عملی و ژوژمان نیمسال دوم 96-95
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دوخت لباس مجلسی آقایان استاد نسرین سیدان اسکوئی
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد مهرناز روحی
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی استاد مهرناز روحی
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس روش های آماری استاد شیما اعتصام همدانی
1396/2/27 اطلاعیه کلاس جبرانی درس روش های آماری استاد شیما اعتصام همدانی
1396/2/27 جلسه تحویل کارورزی استاد طاهری
1396/2/27 جلسه تحویل کارورزی استاد قادریان
1396/2/27 جلسه کارورزی دانشجویان کاردانی و کارشناسی استاد افلاطونی
1396/2/27 تعطیلی مرکز آموزش درروز جمعه مورخ 96.02.29
1396/2/26 کنسلی کلاس استاد نویدی
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کار آفرینی استاد مهناز حاله
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان استاد مهناز حاله
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری استاد مهناز حاله
1396/2/26 نمایش زنده مد و لباس
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با اساطیرو آیین های باستانی جهان استاد طیبه لیل نهاری
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با اساطیرو آیین های باستانی جهان استاد طیبه لیل نهاری
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با اساطیرو آیین های باستانی جهان استاد طیبه لیل نهاری
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه طراحی پوستر تصویری استاد شهریار آریافر
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تصویرسازی مطبوعاتی و تبلیغاتی استاد شهریار آریافر
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تصویرسازی مطبوعاتی و تبلیغاتی استاد شهریار آریافر
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد سحر یوسفی نصرآبادی
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد سحر یوسفی نصرآبادی
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد پارچه درطراحی لباس استاد سحر یوسفی نصرآبادی
1396/2/26 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد سحر یوسفی نصرآبادی
1396/2/25 نمونه تندیس های زیبا در درس کارآفرینی
استاد راهنما: جناب آقای ابوالفضل صمدیان
اجرا: توسط دانشجویان ترم 3 کاردانی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت، معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با تاریخ معماری استاد محبوبه پوراحمدی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه بانوان استاد زهراسادات موسوی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات برش و دوخت استاد ناهید اغنامی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات برش و دوخت استاد ناهید اغنامی
1396/2/25 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات برش و دوخت استاد ناهید اغنامی
1396/2/25 جلوگیری از لغزش های زناشویی درفضای مجازی
استادراهنما: سرکار خانم سپیده رحمت
گردآورندگان: سیده کیمیا یعقوبی- فاطمه اردلانی- الناز شفایی- سهیلا خزایی-نسیم واحد
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس روش تحقیق در حسابداری استاد اشرف پسندیده
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری استاد اشرف پسندیده
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی رنگ استاد فرشته مشفق
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی رنگ استاد فرشته مشفق
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال 3بعدی استاد مارال امیرکیان تهران
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال 3بعدی استاد مارال امیرکیان تهران
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال 3بعدی استاد مارال امیرکیان تهران
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس عکاسی در گرافیک استاد مهریار مهدوی نادری
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس عکاسی استاد مهریار مهدوی نادری
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس عکاسی استاد مهریار مهدوی نادری
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس عکاسی استاد مهریار مهدوی نادری
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس شناخت و کاربرد رنگ درطراحی لباس استاد فاطمه جدید الاسلامی
1396/2/24 اطلاعیه کلاس جبرانی درس چاپ دستی استاد ندا رسولی ارسی