طراحی و توسعه توسط ITCenter7
آرشیو اخبار
1395/10/30 برگزاری نمایشگاه انفرادی آثارنقاشی دانشجویان هنرمند رشته نقاشی واحد 34
1395/10/30 گزارش تصویری از برگزاری ژوژمان های گروه های آموزشی
1395/10/30 دانشگاه الزهرا درتاریخ یکشنبه و دوشنبه 3,4,بهمن ماه حضور شما عزیزان را ارج می نهد.(اولین نمایشگاه پارچه سازی گروه هنری پرکاله)
1395/10/30 فراخوان ششمین جشنواره مد ولباس فجر
1395/10/29 تحویل کارورزی استاد یعقوبی خوانخاجه
1395/10/29 تحویل کارورزی استاد تقدیسی
1395/10/26 تحویل درس کارورزی رشته معماری
1395/10/24 شروع دوره های تخصصی وکاربردی ترم بهمن ماه
1395/10/22 دستورالعمل و راهنمای انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی
1395/10/22 اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 96-1395
1395/10/20 جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی برگزار شد
1395/10/20 وفات حضرت معصومه علیها السلام تسلیت باد.
1395/10/19 نشست سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با کارکنان واحد استانی آذربایجان غربی
1395/10/19 دومین جلسه تحلیلی بررسی آسیب شناسی اجرای دروس کارورزی برگزار شد
1395/10/16 معرفی کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران
1395/10/16 گزارش تصویری تحویل پروژه درس حجم شناسی و ماکت سازی گروه معماری - 15 دی ماه 1395 - استاد: مهسا خداوردی
1395/10/15 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد محمدخانی
1395/10/14 آثار پايان ترم دانشجويان معماري داخلي، ترم سه درس مباني بيان معماري
1395/10/13 مکاشفات شخصی
1395/10/13 سرپرست اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب شد
1395/10/13 جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی برگزار شد
1395/10/12 گالری ایرانشهر 14 تا 20 دی ماه
1395/10/12 اطلاعیه امتحان نرم افزار تصویرسازی استاد لطیفی
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد مهناز حاله
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد مهناز حاله
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس قوانین و مقررات در روابط عمومی استاد شیوا شرقی پیله رود
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی استاد شیوا شرقی پیله رود
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مدیریت راهبردی سازمان استاد شیوا شرقی پیله رود
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس دیپلماسی فرهنگی استاد مریم فودازي
1395/10/10 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی بیان معماری داخلی استاد مرضیه قدسی
1395/10/9 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پارچه شناسی استاد زینب اصغرپور
1395/10/9 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پارچه شناسی استاد زینب اصغرپور
1395/10/9 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد مهناز حاله
1395/10/9 اطلاعیه کلاس جبرانی استاد رحمت
1395/10/8 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد مهرناز روحی
1395/10/8 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد بذرافشان
1395/10/8 ثبت نام وام دانشجویی
1395/10/8 اطلاعیه ژوژمان درس نرم افزار سه بعدی استاد امیرکیان
1395/10/8 اطلاعیه ژوژمان درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال سه بعدی استاد امیرکیان
1395/10/8 اعلام برنامه برگزاری امتحانات عملی و ژوژمان - دی ماه 1395
1395/10/7 اطلاعیه تحویل کارورزی استادیوسفی نصرآبادی
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس خانه بانوان استاد زهراسادات موسوی
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس مجلسی بانوان استاد زهراسادات موسوی
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال2بعدی استاد فرشته مشفق
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با نقوش سنتی استاد فرشته مشفق
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طراحی لباس اجتماع بانوان استاد زهراسادات موسوی
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی دیجیتال2بعدی استاد فرشته مشفق
1395/10/7 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آشنایی با نقوش سنتی استاد فرشته مشفق
1395/10/6 ثبت نام سلسله درس های"چشم متفکر" احمدرضا دالوند
1395/10/6 دانشجویان بدهکار شهریه 15 درصد
1395/10/5 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد رسولی ارسی
1395/10/5 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد زهتاب
1395/10/5 ثبت نام وام دانشجویی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس ویراستاری و صفحه آرایی استاد مهدی قاسم نیا
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس ویراستاری و صفحه آرایی استاد مهدی قاسم نیا
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی استاد علیرضا جعفری
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس زبان خارجی عمومی استاد علیرضا جعفری
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آرایه و چیدمان وسایل استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آرایه و چیدمان وسایل استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد کریم لو
1395/10/4 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد کبیری
1395/10/4 اطلاعیه تحویل کارورزی استاد خداوردی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقررات معماری داخلی استاد محبوبه پوراحمدی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری استاد محبوبه پوراحمدی
1395/10/4 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/4 تولید کفپوش‌های مقاوم با استفاده از مواد بازیافتی خودرو
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری خدمات فرهنگی2 استاد ندا سادات اصفهانی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حسابداری بهای تمام شده تخصصی2 استاد ندا سادات اصفهانی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد حامد خرسندی نوشهری
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مهارتها و قوانین کسب و کار استاد حامد خرسندی نوشهری
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارآفرینی استاد حامد خرسندی نوشهری
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حجم شناسی و ماکت سازی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس حجم شناسی و ماکت سازی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مقدمات طراحی معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آرایه و چیدمان وسایل استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس آرایه و چیدمان وسایل استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس فرم و فضا استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس مبانی طرح معماری داخلی استاد مهسا خداوردی
1395/10/3 اطلاعیه کلاس جبرانی درس کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان استاد شهریار آریافر
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی 2 استاد راضیه محمدحسینی
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی 2 استاد راضیه محمدحسینی
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی 1 استاد راضیه محمدحسینی
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری استاد راضیه محمدحسینی
1395/10/2 گزارش برگزاری جشن شب یلدا در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تاثیر خط و رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس تکنیک های رنگ در طراحی لباس استاد فائزه هاجری
1395/10/2 اطلاعیه کلاس جبرانی درس طرح معماری(2) استاد مهسا خداوردی