طراحی و توسعه توسط ITCenter7
بخش نامه ها و آئین نامه ها
1395/3/24 اطلاعیه و بخشنامه نحوه درخواست و پاسخگویی به تجدید نظر نمرات
1395/3/24 مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان - مطابق ماده 9 ، قوانین مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی (بخشنامه شماره 5971/95/ت ه)
1395/2/30 قابل توجه اساتید محترم، بخشنامه تخلفات انضباطی دانشجویان در جلسه آزمون
1395/1/31 بخشنامه شماره 1194/95/ت ه مورخ 28/01/1395 در خصوص "انتخاب مدرس نمونه"
1394/10/2 مقررات و فرآیند تجدید نظر نمره بخشنامه شماره 27570/94/ت ه مورخ 02/10/94 دانشگاه جامع علمی کاربردی
درج خبر توسط: واحد آموزش
1394/8/23 بخشنامه دانشگاه علمی کاربردی در مورد بازنشانی رمز دوم اساتید در سامانه سجاد
درج خبر توسط: امور مدرسان
1394/7/26 قابل توجه اساتید محترم
بخشنامه شماره 19649/94/ت ه ؛ مورخ 26/07/94 در خصوص عدم تغییر نمره
درج خبر توسط: واحد آموزش
1394/6/2 بخشنامه شماره 22547/94/م_ دانشگاه جامع درخصوص اعلام زمان شروع کلاسهای ترم مهرماه 94 از تاریخ 21 شهریور ماه
درج خبر توسط: واحد آموزش
1394/3/27 بخشنامه دانشگاه جامع در مورد ارسال فرم تغییر رشته تابستان سال 1394
درج خبر توسط: واحد آموزش
1393/10/28 بخشنامه امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی تهران در خصوص روند برگزاری امتحانات
درج خبر توسط: واحد آموزش
1393/7/22 قابل توجه اساتید محترم: بخشنامه داخلی مرکز 34 در مورد معرفی کتاب به عنوان منبع درسی و امتحانی
1393/4/30 دستور العمل جامع شهریه و حق نظارت بخشنامه به کلیه واحدهای استانی و مؤسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی تحت پوشش دانشگاه
1393/4/26 قابل توجه دانشجویان پودمان 6 کارشناسی گرافیک - تصویر سازی
با توجه به بخشنامه آنی دانشگاه جامع حداکثر تاروز شنبه 1393.04.28 نسبت به انتخاب واحد گروه 2 درس باقی مانده اقدام عاجل نمائید. جهت ورود به صفحه انتخاب واحد اینجا کلیک کنید.
1393/4/26 قابل توجه دانشجویان محترم
بخشنامه بسیار مهم دانشگاه جامع در خصوص نحوه اجراي پودمان در تابستان سال 93