طراحی و توسعه توسط ITCenter7
بسمه تعالی
پرسشنامه ابعاد و مولفه های زیبایی شناختی در مدیریت و رهبری آموزش عالی
با سلام و احترام؛
استاد گرامی، پرسشنامه ای که در اختیار دارید با موضوع " ارائه مدلی برای نهادینه کردن فرهنگ زیبایی شناختی در نظام مدیریت و رهبری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ( مورد : مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان تهران ) " جهت بهره گیری در انجام پژوهش علمی طراحی شده است. بدون شک پاسخ های دقیق و صادقانه شما، در دست یابی به اهداف پژوهش کمک شایانی خواهد کرد. ضمن قدردانی از قبول زحمت و صرف وقت گران بهایتان، خواهشمندم با استفاده از تجارب ارزنده خویش و با در نظر گرفتن شرایط واقعی- ایده آل و مطلوب، میزان تاثیرگذاری هریک از عبارات را تعیین نمایید. از همکاری سرکارعالی / جنابعالی در تکمیل این پرسشنامه کمال تشکر را دارم.
با احترام- فائزه سادات مالکی
دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی
آیا به نظر شما از هنر و مصادیق زیبایی شناسی در آموزش ، پژوهش و تربیت انسان در نظام های آمورش عالی ومراکز دانشگاهی استفاده می شود؟
به نظر شما در وضعیت جاری (موجود) چقدر به این مفاهیم توجه می شود؟
به نظر شما در وضعیت مطلوب باید چه مقدار به هنر و مفاهیم زیبایی شناسی توجه کرد؟
هر یک از گویه های مندرج درپرسشنامه به منزله یکی از مفاهیم و نتایج بکارگیری هنر و زیبایی شناسی در نظام تعلیم و تربیت و مدیریت ورهبری آن است .
لطفا با پاسخگویی به پرسشنامه مربوطه مدیران و رهبران آموزش عالی را از نسبت به اهمیت هنر و زیبایی شناسی آگاه و مطلع نمایید .
   
رشته تخصصی:
جنسیت:
مرتبه علمی:
سابقه مدیریت گروه آموزشی:
سابقه مدیریت مرکز آموزشی:
سابقه تدریس:
   
خلق ایده های ناب در دانشگاهها
 
1 . ايجاد واحد مخصوص خلاقيت و نوآورى
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
2 . تربیت دانشجو و استاد خلاق
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
3 . پذیرش ابهام (تأكيد نکردن بيش از اندازه روي دقت و عينيت)
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
4 . انجام دادن فعالیت های نوین و هدفمند در دانشگاه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
5 . حمایت از فرایند نوآوری انعطاف پذیر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
6 . برنامه درسی تفکر ناب
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
7 . هماهنگ کردن کیفیت و کمیت در تولیدات علمی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
8 . ایجاد جو پذیرش افکار نو
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
9 . حمایت و پشتیبانی از ایده های ناب
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
تقلید وباز نمایی پدیده های فرا پیچیده در محیط دانشگاهی
 
10 . بازنمایی اشخاص ، اشیا و صحنه های جهان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
11 . چهره نگاری بزرگان ، بازنمایی زندگی عالمان و دانشمندان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
12 . بازنمایی آثار ارزشمند و اندیشمندان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
13 . بازنمایی پژوهش های علمی در قلمرو واقعیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
14 . بازنمایی اساطیر و مشاهیر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
15 . تقلید و بازنمایی کهن الگوها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
16 . تقلید و باز نمایی قدرت های علمی ملی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
ایجاد زبان مشترک و بیان زیباشناختی درتعاملات
 
17 . پرورش قوه بیان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
18 . تربیت و شناخت قدرت ابزار احساسات
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
19 . توانمند سازی رهایی از اضطراب و هیجان با بیان عاطفی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
20 . وقوف به شهود و درونیافت در بیان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
21 . تشخیص تمایز در قدرت بیان فردی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
22 . بیان از طریق مصادیق هنر ( شعر ، موسیقی تئاترو...)
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
23 . توجه به لحن ، آهنگ ، صوت در بیان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
24 . بکارگیری فن خطابه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
25 . پرورش زبان دو سویه عینی و انتزاعی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
پرورش روحیه تفکر چند صدایی و چند سناریویی
 
26 . توجه به ابژه (عینیت گرایی)، سوبژه (ذهنیت گرایی)
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
27 . درک فرهنگ ها ، سنن و مذاهب مختلف
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
28 . درک نوازندگان به عنوان رهبر سمفونیک
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
29 . پرورش تفکر محلی ، ملی و جهانی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
30 . فهم قابلیت ها و شایستگی ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
31 . ایجاد جو پذیرش همگانی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
32 . درک و وقوف به معنای روح زمانه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
ایجاد تفکر پیش بینی ناپذیری پدیده ها
 
33 . درک آینده و توجه به لزوم آینده نگری درتعیین اهداف
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
34 . ایجاد تفکر نقادی در خلق آینده در افراد
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
35 . پیش بینی ، پیش بینی نشدنی ها از طریق هنر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
36 . فهم تغییر در پدیده ها فعلی و آینده
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
37 . پیش بینی و خلق اهداف نا معلوم
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
38 . بکارگیری مصادیق هنری برای تصویر سازی پدیده های غیر ملموس
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
خلق سبک زندگی زیباشناختی
 
39 . ایجاد تفکر خلق سبک زندگی زیباشناسانه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
40 . شناسایی محدودیت های محیط زیستی و اکولوژیکی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
41 . شبیه سازی ارزش های دیداری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
42 . وقوف به زیبایی های محیط طبیعی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
43 . شناخت تاثیرویژگی های مدرن و پست مدرن در زندگی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
44 . ویژگی سبک زندگی پایدار با بازی زیباشناختی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
45 . ایجاد تفکر سبک زندگی همگانی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
46 . شناخت ارزش های زیباشناسانه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
47 . شناخت ویژگی های زیبا شناختی محیطی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
48 . تطبیق فرهنگ چند لایه ای با تفکر زیباشناختی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
49 . تطبیق سبک زندگی زیبا شناسانه و اخلاق
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
50 . شناخت فرصت های زیباشناسانه زندگی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
51 . شناخت و حذف تراژدی از سبک زندگی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
رشد قوه تخیل
 
52 . توجه خلاقیت در تعلیم و تربیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
53 . تفکر زیبایی شناختی ، هنر ، نظم و شعر در آموزش خلاقانه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
54 . توجه به پیچیدگی در نظام تعلیم و تربیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
55 . ایجاد تعلیم و تربیت شهودی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
56 . بکارگیری قوه تخیل در تعلیم و تربیت خرد گرا
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
57 . ایجاد تفکر هولونی ، هولوگرافیکی و کل گرا
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
58 . توجه به خلاقیت ، پیچیدگی و خرد شهود ی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
59 . ایجاد تعلیم و تربیت خرد گرا
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
60 . ایجاد تفکر مارپیچی و ترقی خواه
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
61 . تربیت قوه تخیل و خلق ابتکار و نو آوری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
برانگیختن و پالایش احساسات و هیجانات
 
62 . قدرت فهم و درک هیجانات
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
63 . پرورش مفهوم همدلی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
64 . پرورش هنر های بصری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
65 . پرورش هنر های تنایشی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
66 . پالایش افکار در جو هنری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
67 . عدم جلو گیری از ابراز احساسات ناخوشایند
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
68 . تقویت بیان احساسات
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
69 . ایجاد جو انگیزشی برای نمایش هیجانات و پالایش آن ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
70 . تقویت تفکر عدم سرکوب و کنترل احساسات و هیجانات
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
تصویر سازی و انسجام بخشی از هرج ومرج مدیریتی
 
71 . سناریو سازی در محیط مبهم و پیچیده
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
72 . تصمیم گیری خردمندانه در حین ابهام همنوا با تصمیم گیری منطقی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
73 . توانایی تفسیر و نقد محیط پر هرج و مرج
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
74 . ایحاد تفکر پسا استعماری ، تفکر مدیریت بحران و تفکر سیاره ای (فرا زمینی )
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
75 . توجه به تعلیم و تربیت کل نگر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
76 . ساختار سازی خلاقانه در محیط آشوب
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
77 . توانایی خلق جعبه ابزار چندگانگی ادراکی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
تجلی آرزوهای نهفته و سرکوب نشده
 
78 . شناخت و توجه به بخش ناخود آگاه و پنهان افراد
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
79 . کشف قوه خلاقه در نهاد و پرورش آن
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
80 . بستر سازی متجلی شدن آرزوهای نهفته از طریق هنر ( نقاشی ، شعر ، داستان سرایی ، موسیقی و ......)
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
81 . خلق لذات زیباشناختی - هنری و پیشگیری از درد و رنج روانی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
82 . ایجاد تفکر حفظ سلامت جسمانی از طریق تجربه حس ذوق و زیباشناسی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
83 . پرورش قوه خیال (فانتزی) به منظور تخلیه و پالایش روان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
84 . درک افراد درونگرا با شناخت تفکر فانتزی آن ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
نماد سازی و سمبل سازی
 
85 . شناخت نماد های ملی و ارج نهادن به آن ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
86 . حفظ نماد های ملی و بازنمایی آن ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
87 . ترویج مفاهیم نمادین از طریق مصادیق هنری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
88 . خلق نماد های ارزشی گسترش اخلاق
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
89 . شناخت و حفظ سمبل ها و سمبل سازی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
90 . ایجاد نماد های علمی ، پژوهشی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
91 . پرورش اخلاق ، ارز شهای هنجاری از طریق نماد سازی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
92 . قهرمان سازی ، حرمت گذاری به قهرمانان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
93 . ترویج صلح و بشر دوستی با شناخت و حفظ سمبل ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
آینده نگری زیبایی شناسی
 
94 . خلق تفکرات آینده بینی و آینده شناسی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
95 . درک مفاهیم اکولوژیکال ، محیطی و پایداری
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
96 . پرورش تفکر خلاقیت براساس آینده پژوهی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
97 . تفکر معنویت در آینده
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
98 . رسالت آفرینی در آینده تعلیم و تربیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
99 . استراتژی آینده نظام تعلیم و تربیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
100 . خلق تصویر آینده انسان و جهان مبهم و پیچیده
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
101 . آینده سرایی زیباشناسانه نظام تعلیم و تربیت
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
ایجاد هارمونی ، نظم و تجانس
 
102 . تناسب فضای کلاس های آموزشی با موضوع درسی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
103 . تناسب فضای پژوهشی در سطح دانشگاهی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
104 . هارمونی رنگ های فضای آموزشی دانشگاهی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
105 . هارمونی فضای آموزشی با مقطع تحصیلی در سطح تحصیلات تکمیلی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
106 . رعایت نظم در چیدمان فضاهای آموزشی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
107 . تناسب ابزارها و تجهیزات آموزشی با مواد درسی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
108 . پوشش و تجانس ظاهری اساتید ، دانشجویان و کارکنان در دانشگاهها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
109 . رعایت زیبایی سازی محیط مراکز آموزشی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
110 . رعایت معماری زیباشناختی دانشگاهها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
111 . تناسب و تجانس موقعیت جغرافیایی مراکز آموزشی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
112 . تجانس مواد درسی با رشته های آموزشی مقاطع تحصیلات عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
تقلید آرمانی
 
113 . آرمان سازی از طریق هنر ها در نظام آموزش عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
114 . تصویری سازی مدینه فاضله ( شهر آرمانی )
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
115 . ترویج شعر و ادبیات جهت معرفی آرمان ها
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
116 . پرورش هنر آرمان گرا و رشد روحیه آرمان گرایی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
117 . شناسایی الگوی آرمانی تعلیم وتربیت در سطح آموزش عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
شناخت گرایی زیباشناختی
 
118 . امکان کسب شناخت عملی از طریق هنر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
119 . ترویج ادبیات جهت شناخت معرفت و اخلاق
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
120 . پرورش اخلاق از طریق هنر
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
121 . شناسایی تجربه زیبایی شناسی در آموزش عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
122 . شناسایی حس ذوق و لذت در نظام آموزش عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
123 . شناخت ارزش افزوده زیباشناسی در آموزش عالی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
124 . پرورش شناخت شهودی ، خردگرایی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
125 . پرورش قوه حکم ، نقادی گری و قضاوت اخلاقی
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب:
 
 
126 . توسعه اخلاق مداری در اساتید ، دانشجویان و کارکنان
وضعیت موجود:
وضعیت مطلوب: