طراحی و توسعه توسط ITCenter7
ریاست مرکز
نام: فرحناز
نام خانوادگی: سادات مالکی
تحصیلات:دكتري فلسفه اجتماعي
كارشناسي ارشد : علوم سياسي
كارشناسي : فلسفه
ایمیل: maleki@uast34.ac.ir
سوابق اجرایی
• مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری مشکوه دانش
• مدیر مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر
• مدیر مسئول انتشارات مشکوه دانش
• مسئول اجرایی برگزاری سمینارها همایش های داخلی و بین المللی و کنفرانس های بین المللی فلسفی و سیاسی.
• عضو شبکه آموزش های جهانگردی آسیا و اقیانوسیه APETIT
سوابق شغلی
• آموزش و پرورش
• کارشناس مسوول مکاتبات داخلی و بین المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• مدیر اداره مکاتبات دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
• کارشناس ارشد روابط عمومی