عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  امور فرهنگی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  روابط عمومی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  گرافیک (بازنگری شده )  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  مدیریت کسب و کار  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 90 مورخ 15/2/1386
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  تبلیغات و بازاریابی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 111 مورخ 7/2/1387
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  نقاشی ایرانی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 13 مورخ 13/2/1382
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  نرم افزار کامپیوتر (بازنگری شده )  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1384
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  فناوری اطلاعات وارتباطات  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 34 مورخ 20/4/1383
   

عنوان رشته: کارشناسی پودمانی  -  روابط عمومی (بازنگری شده)  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 55 مورخ 16/7/1384
   

عنوان رشته: کارشناسی پودمانی  -  گرافیک با سه گرایش  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 56 مورخ 30/7/1374
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای معماری داخلی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره ملکی  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

عنوان رشته: کاردانی پودمانی  -  کاردانی حرفه ای خدمات حقوقی صنوف  
  مشاهده سرفصل دروس  - مصوب جلسه شماره 0 مورخ 1391
   

     
دسترسی سریع
پیوندها
لینک های دیگر
   
 
X
 
X
 
 
 
X
رشته های مقطع کارشناسی
رشته های مقطع کاردانی
 • كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- رفتار اجتماعي و افكارسنجي
 • كارشناسي حرفه‌اي معماري - طراحی محيط داخلي
 • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك- پوستر و نشانه
 • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك- تصويرسازي
 • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك - گرافيك تزیيني و محيطي
 • كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري
 • كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور فرهنگي - برنامه‌ريزي فرهنگي
 • کارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي - امور رسانه
 • كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك
 • كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس اجتماعي و مشاغل
 • كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس مجلسي و خانگي
 • کارشناسي حرفه‌اي نقاشي - نقاشي
 • کاردانی حرفه ای دوخت و تكنولوژي لباس
 • کاردانی حرفه ای معماري - معماري داخلي
 • کاردانی حرفه ای مديريت كسب و كار
 • کاردانی حرفه ای امور فرهنگي
 • کاردانی حرفه ای روابط عمومي
 • کاردانی حرفه ای طراحي لباس
 • کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي - گرافيك
 • کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالیاتي
 • کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
 • کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي - نقاشي ايراني
 
X
      جستجو در سایت مرکز 34 آموزش