طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرافیک رایانه
معماری
طراحی و نقاشی
تذهیب تشعیر گل مرغ
مهارت های زندگی
نرم افزار الگوسازی جمینی
پداگوژی (مربی گری)
نحوه ثبت نام
نمونه کارهای دانشجویان
 
 
 
دوره طراحی ونقاشی
ردیفنام دورهجلساتشهریه (ريال)نحوه برگزاری 
1تربیت مدرس153,000,000نیمه خصوصیمشاهده سرفصل
2طراحی ونقاشی152,000,000نیمه خصوصیمشاهده سرفصل
3خلاقیت ونقاشی151,500,000نیمه خصوصیمشاهده سرفصل
سرفصل های آموزشی دوره: تربیت مدرس
 • خواستگاه دنیای کودکان وآشنایی با فضای ذهنی کودکانه
• نحوه برخورد مربی در آموزش کودکان
• آموزش استفاده از مواد وموضوعات مرتبط با دنیای کودکان
• آموزش رفتار گروهی واجرای اثر با هماهنگی گروه
• تفسیر نقاشی کودکان
• نحوه برخورد با کودکان مشکل دار


با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه جامع علمی کاربردی