طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرافیک رایانه
معماری
طراحی و نقاشی
تذهیب تشعیر گل مرغ
مهارت های زندگی
نرم افزار الگوسازی جمینی
پداگوژی (مربی گری)
نحوه ثبت نام
نمونه کارهای دانشجویان
 
 
 
دوره TA
ردیفنام دورهجلساتشهریه (ريال)نحوه برگزاری 
1TA(تحلیل روابط متقابل)102,000,000نیمه خصوصیمشاهده سرفصل
سرفصل های آموزشی دوره: TA(تحلیل روابط متقابل)
 
• شناخت کلی از TA
• آشنایی کلی با حالات نفسانی
• آشنایی با مکانیزم های دفاعی
• شناسایی من والد وانواع آن ومعرفی اقتصاد نوازشی
• شناسایی من بالغ وانواع آن وبررسی شیوه های حل مساله با متد TA
• معرفی انواع روابط متقابل
• معرفی انواع روابط متقابل ( متقاطع و مکمل )
• آشنایی با بازدارنده ها وانواع آن وچگونگی مواجه با بازدارنده ها


با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه جامع علمی کاربردی