طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرافیک رایانه
معماری
طراحی و نقاشی
تذهیب تشعیر گل مرغ
مهارت های زندگی
نرم افزار الگوسازی جمینی
پداگوژی (مربی گری)
نحوه ثبت نام
نمونه کارهای دانشجویان
 
 
 
دوره تخصصی پداگوژی (مربی گری)
ردیفنام دورهجلساتشهریه (ريال)نحوه برگزاری 
1دوره تخصصی پداگوژی (مربی گری)72,000,000نیمه خصوصیمشاهده سرفصل
سرفصل های آموزشی دوره: دوره تخصصی پداگوژی (مربی گری)
 سرفصل دوره :
1- برنامه ریزی آموزشی ودرسی
2- روشها وفنون تدریس
3- فناوری ورسانه های آموزشی
4- ارزشیابی واندازه گیری در آموزش ومدیریت
5- آموزش تعلیمات سرپرستی وبهبود روشها
6- آموزش ضمن کار
7– روابط کار
8– حفاظت وایمنی در کار وارتباطات
طبق دستورالعمل سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ، گذراندن دوره های مدیر آموزشگاه وپداگوژی عمومی (مربیگری ) جهت دریافت کارت ها الزامی است
گذرندان این دوره ها برای مدیران یا مربیان کارت دار آموزشگاه ها نیز جهت تمدید کارت الزامیست.


با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه جامع علمی کاربردی