طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرایش بازاریابی : توانمندیها ومهارت ها / تخصص های قابل انتظار
1- کنترل بازار وفرصت های بازاریابی برای کالا یا خدمات همچنین آنالیز ، تدوین ، اجرا وکنترل استراتژی های بازاریابی
2- ارزیابی بازار وفرصت های بازاریابی برای کالا یا خدمات همچنین آنالیز ، تدوین ، اجرا وکنترل استراتژی های بازاریابی
3- هویت سازی ، معماری ، تدوین استراتژی ، ارزش گذاری ، تدوین استراتژی ، تدوین برنامه تبلیغات ومدیریت برند
4- ارائه خدمات مشاوره ای ومطالعاتی در زمینه های مذکور به مدیران سازمان های اقتصادی ، اجتماعی

شغل قابل احراز :
مدیر اجرائی با گرایش بازاریابی وفروش

ضوابط وشرایط پذیرش ورودی
الف – حداقل مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی / گواهی سلامت ، تجربه کاری ، داشتن حداقل مدرک لیسانس
مزایای دوره :
ارائه مدرک معتبر زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات وقابل ترجمه رسمی برای ارائه به سازمانها ودانشگاههای خارجی