طراحی و توسعه توسط ITCenter7
گرایش استراتژیک : توانمندیها ومهارت ها / تخصص های قابل انتظار
1- اداره راهبردی موثر وکارامد سازمان یا یک بخش تخصصی نظیر بخش های تولیدی ، بازاریابی وفروش ، اطلاعات مالی
2- طراحی ، هدایت ورهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت
3- کارآفرینی یا ایجاد فعالیت های جدید در درون سازمان ها جدید
4- ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی واجتماعی

شغل قابل احراز :
مدیر اجرائی با گرایش منابع انسانی

ضوابط وشرایط پذیرش ورودی
الف – حداقل مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی / گواهی سلامت ، تجربه کاری ، داشتن حداقل مدرک لیسانس
مزایای دوره :
ارائه مدرک معتبر زیر نظر وزارت علوم وتحقیقات و قابل ترجمه رسمی برای ارائه به سازمانها ودانشگاههای خارجی