طراحی و توسعه توسط ITCenter7
 
آشنایی با گروه
نمودار سازمانی
ارتباط با ما
 
جمعه مورخ 1396/4/2 - 9:23
 
معرفی رشته طراحی دوخت و پوشاک
گروه هنر (تکنولوژی دوخت)
پوشاک از پرمعرفترین تولیدات جوامع بشری است که به عنوان پوشش و محافظ فیزیک تن و بدن در مقابل تغییرات آب و هوا و عوامل جوی تهیه می شده.اما امروزه از پوششی بنام لباس انتظاراتی همراه با فن و تکنیک مطرح می باشد که در نقش لباس اهمیت بسزایی دارد که عبارتند از :
زیبایی، شخصیت،برازندگی،فرهنگ،سنت و آداب ،ملیت،مذهب،سرزمین،مکان و زمان که تاثیرگذار در دنیای مد و لباس می باشد.
تکنولوژی دوخت در لباس با پیشرفت علوم،فنون و تکنیک اگر همراه باشد و روش های ساده اولیه تهیه لباسی که تقریبا مطرود شده نیاز انسان امروزی را به پوشش مناسب با رشد فرهنگی بشر و مد همراه می کند که پدیده ای بنام صنعت پوشاک با تکنولوژی دوخت بسیار گسترده بوجود آمده و می آید .طراحان پارچه و دوزندگان و تولیدکنندگان لباس با نیازهای متنوع در حال پیشرفت هر جامعه اگر منسجم باشند می توانند پاسخگوی هر طرحی از لباس با شکل و ترکیبی نو و با استفاده از نقش مایه های سنتی و اصیل با خلاقیت نو و جدید در جامعه مطرح کنند.
اکنون که خلاقیت و نوآوری و ابداع ،اساسی ترین نیاز جوامع در صنعت پوشاک نقش بسزایی دارد و در توسعه کشور در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی موثر می باشد بسیار جای شادمانی است که تولید پوشاک با تکنولوژی دوخت جامع و مدبرانه روز به روز جایگاه اصلی خود را در میان دانشجویان ،هنرجویان،هنرستان ها ،موسسه های آموزشی با یاری اساتید و مدرسین متحد و زحمت کشی پیدا نموده و این فن به عنوان هنر و تکنولوژی دوخت به دنیا نشان داده شود تا بهره مندی از آن باعث شکوفا شدن در هر جامعه باشد و دپارتمانهای هنری دوخت بصورت گسترده و قانونمند اجرای تعهد بنماید.
به امید پایداری و موفقیت این صنعت (هنر تکنولوژی دوخت) در کشور عزیزمان ایران اسلامی و با سپاس و تشکر از رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد 34 و معاونت گرامی و گروه آموزش گرانقدر.

مدیر گروه طراحی دوخت و پوشاک دانشگاه علمی و کاربردی واحد 34