طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 1.135
بازدید دیروز 2.231
بازدید کل 8.233.753
کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی - اساتید گروه
ردیفنامنام خانوادگی
1مهریار مهدوی نادری
2مسعودمصطفائی
3مجید ابراهیم نیا
4افسانهمرادی
5مهدیقاسم نیا
6سهیلاابراهیم پور
7بیژنکریم لو
8مجیدباروت کوب زاده
9ابوالفضلصمدیان
10مهریقدیمی
11لیلامحمدی بخش
12کمال الدینهادیان
13مهديخطيبي نژاد
14فرامرزشايگان آرا
15مریمفودازي
16ابوالفضلرنجبر
17عليآزاددوین
18مهرانگيزتاشک
19امیرنویدی
20سمیهبهره دار
21پرستوطهرانچیان
22افسانهفرخ پیام
23انسیه ساداتعزیزی
24حسنباقرزاده
25هدیدفتری بشلی
26لیداآزادی
27سیدمسعودمیرجعفری
28شیمااعتصام همدانی
29شیواشرقی پیله رود
30علی یعقوبی خوانخاجه
31حسینمهردوست
32مهنازحاله
33سیده مهدیهموسوی انزهابی
34ناهیدصباحی
35مصطفیجعفریان
36نسرینمحمدی
37مریم اله دادیان
38علیرضادباغ
39بهروزلطفی
40محمدصادقدهنادی