طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 457
بازدید دیروز 2.489
بازدید کل 7.619.241
کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی - اساتید گروه
ردیفنامنام خانوادگی
1مهریار مهدوی نادری
2مجید ابراهیم نیا
3افسانهمرادی
4فائزه ساداتمالکی
5سهیلاابراهیم پور
6بیژنکریم لو
7مجیدباروت کوب زاده
8مهریقدیمی
9امیدکبیری
10کمال الدینهادیان
11مهديخطيي نژاد
12فرامرزشايگان آرا
13مریمفودازي
14ابوالفضلرنجبر
15مهرانگيزتاشک
16امیرنویدی
17سمیهبهره دار
18افسانهفرخ پیام
19حسنباقرزاده
20راضیهحداد
21سیدمسعودمیرجعفری
22شیمااعتصام همدانی
23شیواشرقی پیله رود
24سپیدهرحمت
25علی یعقوبی خوانخاجه
26حسینمهردوست
27سیده مهدیهموسوی انزهابی
28صادقپیله وری
29فریبابرومندان
30فلورارجبی
31نسرینمحمدی
32مریم اله دادیان
33علیرضادباغ
34بهروزلطفی
35فاطمهکاکاخانی
36فرزانه غزنینی