طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 1.831
بازدید دیروز 2.424
بازدید کل 7.828.133
کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی - اساتید گروه
ردیفنامنام خانوادگی
1مهریار مهدوی نادری
2مسعودمصطفائی
3افسانهمرادی
4مهدیقاسم نیا
5سهیلاابراهیم پور
6بیژنکریم لو
7مجیدباروت کوب زاده
8ابوالفضلصمدیان
9مهریقدیمی
10لیلامحمدی بخش
11کمال الدینهادیان
12مهديخطيي نژاد
13فرامرزشايگان آرا
14مریمفودازي
15عليآزاددوین
16مهرانگيزتاشک
17امیرنویدی
18سمیهبهره دار
19پرستوطهرانچیان
20افسانهفرخ پیام
21انسیه ساداتعزیزی
22حسنباقرزاده
23هدیدفتری بشلی
24لیداآزادی
25شیمااعتصام همدانی
26شیواشرقی پیله رود
27علی یعقوبی خوانخاجه
28حسینمهردوست
29مهنازحاله
30سیده مهدیهموسوی انزهابی
31ناهیدصباحی
32فاطمهتراب پرور
33صادقپیله وری
34مصطفیجعفریان
35نسرینمحمدی
36مریم اله دادیان
37علیرضادباغ
38بهروزلطفی
39فاطمهکاکاخانی
40فرزانه غزنینی