طراحی و توسعه توسط ITCenter7
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
مدیر گروه
اساتید گروه
اخبار، فعالیت ها و رویدادها
گالری تصاویر

 آمار بازدید
بازدید امروز 3.272
بازدید دیروز 3.286
بازدید کل 7.349.136
کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و امور فرهنگی - اساتید گروه
ردیفنامنام خانوادگی
1مهریار مهدوی نادری
2مجید ابراهیم نیا
3افسانهمرادی
4فائزه ساداتمالکی
5سهیلاابراهیم پور
6بیژنکریم لو
7مجیدباروت کوب زاده
8مهریقدیمی
9امیدکبیری
10کمال الدینهادیان
11مهديخطيي نژاد
12مریمفودازي
13ابوالفضلرنجبر
14امیرنویدی
15سمیهبهره دار
16حسنباقرزاده
17راضیهحداد
18سیدمسعودمیرجعفری
19شیمااعتصام همدانی
20شیواشرقی پیله رود
21سپیدهرحمت
22علی یعقوبی خوانخاجه
23سیده مهدیهموسوی انزهابی
24صادقپیله وری
25فریبابرومندان
26فلورارجبی