طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/9/15 - تعداد بازدید: 47
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ " نرم افزار طراحی لباس و لباس اجتماع برگرفته از لباس های تاریخی"

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


با سپاس و قدردانی از استاد ارجمند سرکار خانم فریده سیدسیاهی

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ