طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1398/1/24 - تعداد بازدید: 253
جدول برنامه های فرهنگی فروردین و اردیبهشت ماه 1398


دانشجویان و مدرسان گرامی در صورت تمایل به مشارکت و حضور در برنامه های فرهنگی میتوانند

به دفتر معاونت فرهنگی- دانشجویی (طبقه اول) - سرکار خانم احمدی مراجعه نمایند.