گروه خبری مورد نظر را انتخاب کنبد:                                      ورود به کنترل پنل اخبار
 
       
دسترسی سریع
پیوندها
لینک های دیگر
 
       
 
X
 
X
 
 
 
X
رشته های مقطع کارشناسی
رشته های مقطع کاردانی
  • كارشناسي حرفه‌اي معماري - طراحی محيط داخلي
  • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك- پوستر و نشانه
  • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك- تصويرسازي
  • كارشناسي حرفه‌اي گرافيك - گرافيك تزیيني و محيطي
  • كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري
  • كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور فرهنگي - برنامه‌ريزي فرهنگي
  • کارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي - امور رسانه
  • كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك
  • كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس اجتماعي و مشاغل
  • كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس مجلسي و خانگي
  • کارشناسي حرفه‌اي نقاشي - نقاشي
  • کاردانی حرفه ای دوخت و تكنولوژي لباس
  • کاردانی حرفه ای معماري - معماري داخلي
  • کاردانی حرفه ای مديريت كسب و كار
  • کاردانی حرفه ای امور فرهنگي
  • کاردانی حرفه ای روابط عمومي
  • کاردانی حرفه ای طراحي لباس
  • کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي - گرافيك
  • کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالیاتي
  • کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالی
  • کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي - نقاشي ايراني
 
X