علمی کاربردی واحد 34
موسسه مشکوة دانش
مرکز 34 دانشگاه جامع علمی کاربردی
موسسه فرهنگی هنری مشکوة دانش
انتشارات مشکات دانش
موسسه زبان های خارجی MLI
دپارتمان دوره های تخصصی
روانشناسی و مشاوره لوح سپید
کانال های ارتباطی
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد خرسندی نوشهری
تاریخ: 1397/9/19
37 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی استاد خرسندی نوشهری به شرح ذیل می باشد.
درس مدیریت منابع انسانی مورخ 97/09/29 ساعت 8:30 الی 10:30 کلاس304

درس تجزیه و تحلیل سیستم مورخ 97/09/29 ساعت 10:30 الی 13:30 کلاس سالن اجتماعات
درس اصول و فنون مذاکره مورخ 97/10/01 ساعت 8 الی 10 کلاس 203
درس تجریه و تحلیل سیستم مورخ 97/10/01 ساعت 16 الی 19 کلاس  201
13402
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد بهار آذری
تاریخ: 1397/9/19
21 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

جلسه جبرانی استاد آذری روز شنبه مورخ 97/9/24 از ساعت 8 الی 13 در کلاس 204 برگزار می گردد.

13401
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد فرخ پیام
تاریخ: 1397/9/19
24 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی درس هنرو ارتباطات (کلاس15-13) استاد فرخ پیام مورخ 1397/09/23 ساعت 17 الی 19در کلاس 201 برگزار می گردد.
13400
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد ابراهیم پور
تاریخ: 1397/9/19
28 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی درس دولت و برنامه های فرهنگی استاد ابراهیم پور مورخ 1397/09/22 ساعت 8 الی 12  در کلاس 307 برگزار می گردد.
13399
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد شرقی پیله رود
تاریخ: 1397/9/19
23 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی استاد شرقی پیله رود به شرح ذیل 
درس وبلاگ نویسی مورخ 1397/09/20 ساعت 16 الی 18 کلاس 206
ساعت 18 الی 20 کلاس 206

برگزار می گردد.
13398
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد عزیزالهی
تاریخ: 1397/9/19
23 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

کلاس های جبرانی استاد عزیزالهی به شرح ذیل برگزار می گردد:

پنج شنبه مورخ 97/9/22 از ساعت 9 الی 13، خیاطی 1

پنج شنبه مورخ 97/9/29 از ساعت 9 الی 17 ، خیاطی 2

13396
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد عزیزالهی
تاریخ: 1397/9/19
19 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

کلاس های جبرانی استاد عزیزالهی به شرح ذیل برگزار می گردد:

پنج شنبه مورخ 97/9/22 از ساعت 9 الی 13، خیاطی 1

پنج شنبه مورخ 97/9/29 از ساعت 9 الی 17 ، خیاطی 2

13395
جلسه جبرانی استاد نیلوفر درستی
تاریخ: 1397/9/19
15 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس کارگاه طراحی گرافیک شهری استاد درستی روز جمعه مورخ 97/9/23 از ساعت 8 الی 16 در کلاس 101 برگزار می گردد.
13394
جلسات جبرانی استاد پوراحمدی
تاریخ: 1397/9/19
24 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس طراحی فضای داخلی ورزشی استاد پوراحمدی روز سه شنبه مورخ 97/9/20 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 306 و از ساعت 12 الی14 در کلاس 202 برگزار می گردد.
13393
جلسه جبرانی استاد آتش افروز
تاریخ: 1397/9/19
26 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس گرافیک محیطی فضای داخلی استاد آتش افروز روز سه شنبه مورخ 97/9/20 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 103 برگزار می گردد.
13392
جلسه جبرانی استاد مجاهدی
تاریخ: 1397/9/19
16 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیک) استاد مجاهدی روز جمعه مورخ 97/9/23 از ساعت 16 الی 18 در کلاس 203 برگزار می گردد.
13391
جلسه جبرانی استاد ضرغام پور
تاریخ: 1397/9/19
15 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس خوشنویسی و طراحی حروف استاد ضرغام پور روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 از ساعت 9 الی 13 در کارگاه برگزار می گردد.
13390
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد یوسفی
تاریخ: 1397/9/19
70 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

کلاس های جبرانی استاد یوسفی به شرح ذیل برگزار می گردد:

سه شنبه مورخ 97/9/13 ساعت 8 الی 12 کلاس 403

سه شنبه مورخ 97/9/20 ساعت 9 الی 12 کلاس 403

13389
جلسات جبرانی استاد شیما نادری
تاریخ: 1397/9/19
17 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسات جبرانی استاد شیما نادری روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 به شرح ذیل می باشد:
 عناصر مدلار پیش ساخته از ساعت 9 الی 13 کلاس 307
ارگونومی و طراحی محصول از ساعت 15 الی 17 کلاس 302
آرایه و چیدمان وسایل از ساعت 17 الی 19 کلاس 302 
13388
جلسه توجیهی کاربینی استاد رسولی
تاریخ: 1397/9/18
86 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه توجیهی کاربینی استاد رسولی روز دوشنبه مورخ 97/9/19 از ساعت 11:30 تا 12 برگزار می گردد.

13357
آخرین تغییرات تاریخ جلسه توجیهی کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری ، روابط عمومی ، امورفرهنگی ورودی مهر97
تاریخ: 1397/9/18
174 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه توجیهی درس کاربینی به شرح جدول ذیل می باشد .
حضور در جلسات اعلام شده الزامی می باشد .

دانلود فایل
13356
اطلاعیه جلسه توجیهی کاربینی استاد فریده سیدسیاهی و استاد ناهید اغنامی
تاریخ: 1397/9/18
53 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛


جلسه توجیهی کاربینی استاد فریده سیدسیاهی و استاد ناهید اغنامی روز سه شنبه مورخ 97/9/20 ساعت 15:30 الی 16 برگزار می گردد.

13355
اطلاعیه جلسه توجیهی کاربینی استاد صدیقه محمدعلی زاده رئیسی
تاریخ: 1397/9/18
20 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

جلسه توجیهی کاربینی استاد صدیقه محمدعلی زاده رئیسی روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 10:30 برگزار می گردد.

13354
جدول سمینار و کارگاه های رایگان به مناسبت روز دانشجو/ آذرماه 1397
تاریخ: 1397/9/18
50 بازدید

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران به مناسبت روز دانشجو ؛ با همکاری اساتید و دانشجویان ارجمند سمینار و کارگاه های رایگان برگزار می نماید.

13353
جلسه توجیهی کاربینی استاد رسولی
تاریخ: 1397/9/18
86 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه توجیهی کاربینی استاد رسولی روز دوشنبه مورخ 97/9/19 از ساعت 11:30 تا 12 برگزار می گردد.

13352
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد فاطمه خندان دل
تاریخ: 1397/9/18
36 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

کلاس جبرانی استاد خندان دل روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 به شرح ذیل برمی گردد:

ساعت 8 الی 12 کلاس 303

ساعت 13 الی 15 کلاس 204


13351
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد نسرین سیدان اسکوئی
تاریخ: 1397/9/18
44 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

کلاس جبرانی استاد سیدان اسکوئی روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 به شرح ذیل برگزار می گردد:

ساعت 8 الی 13 کلاس 402

ساعت 14 الی 18 کلاس حیاط

13350
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد طیبه مرادی
تاریخ: 1397/9/18
83 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

جلسه جبرانی استاد مرادی روز سه شنبه مورخ 97/9/20 به شرح ذیل برگزار می گردد:

ساعت 12 الی 15 خیاطی 1

ساعت 15 الی 17 کلاس 403 

13349
کنسلی کلاس استاد زهتاب
تاریخ: 1397/9/17
1 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تمامی کلاسهای استاد زهتاب روز دوشنبه مورخ 97/9/19 برگزار نمی گردد.
13333
اطلاعیه تاریخ جلسه توجیهی کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری ، روابط عمومی ، امورفرهنگی ورودی مهر97
تاریخ: 1397/9/15
174 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه توجیهی درس کاربینی به شرح جدول ذیل می باشد .
حضور در جلسات اعلام شده الزامی می باشد .
دانلود فایل
13302
جلسه جبرانی استاد شیما اعتصام
تاریخ: 1397/9/15
17 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی استاد شیما اعتصام روز جمعه مورخ 97/9/16 از ساعت 9 الی 13 در کلاس 101 برگزار می گردد.
13301
جلسه جبرانی استاد آتش افروز
تاریخ: 1397/9/15
26 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس گرافیک محیطی فضای داخلی استاد آتش افروز روز سه شنبه مورخ 97/9/20 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 103 برگزار می گردد.
13300
جلسه جبرانی استاد زهرا رنجبر
تاریخ: 1397/9/15
14 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس عکاسی در گرافیک استاد زهرا رنجبر روز شنبه مورخ 97/9/17 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 204 برگزار می گردد.
13299
جلسات جبرانی استاد پوراحمدی
تاریخ: 1397/9/15
24 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس طراحی فضای داخلی ورزشی استاد پوراحمدی روز سه شنبه مورخ 97/9/20 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 306 و از ساعت 12 الی14 در کلاس 202 برگزار می گردد.
13298
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ "پارچه سازی تزئینی"
تاریخ: 1397/9/15
63 بازدید

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


با سپاس و قدردانی از دانشجوی ارجمند سرکار خانم فاطمه عسگری

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ


13297
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ " نرم افزار طراحی لباس و لباس اجتماع برگرفته از لباس های تاریخی"
تاریخ: 1397/9/15
48 بازدید

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


با سپاس و قدردانی از استاد ارجمند سرکار خانم فریده سیدسیاهی

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ


13296
جلسات جبرانی استاد مجاهدی
تاریخ: 1397/9/15
16 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسات جبرانی استاد مجاهدی روز دوشنبه مورخ 97/9/19 به شرح ذیل می باشد:
- تنظیم شرایط محیطی نور و صدا از ساعت 8 الی 15 ، کلاس 204
- تنظیم شرایط محیطی تاسیسات مکانیکی از ساعت 15 الی 20، کلاس 306 
13295
جلسه جبرانی استاد آریافر
تاریخ: 1397/9/15
15 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس اطلاع رسانی تصویری استاد آریافر روز یکشنبه مورخ 97/9/18 در کلاس 206 برگزار می گردد.
13294
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ "مکالمه زبان انگلیسی"
تاریخ: 1397/9/15
39 بازدید

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


باسپاس و قدردانی از استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی حلاج زاده

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ


13293
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ "مینار کاری روی سفال"
تاریخ: 1397/9/15
43 بازدید

تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/9/13


باسپاس و قدردانی از استاد ارجمند سرکار خانم مریم برغمدی

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ


13292
گزارش تصویری از برگزاری ورک شاپ "آماده سازی کیف چرمی"
تاریخ: 1397/9/15
43 بازدید

 تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


با سپاس و قدردانی از دانشجو ارجمند سرکار خانم میترا مجدباهوش

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ13291
گزارش تصویری از برگزاری سمینار" حضور هنر در رسانه های امروز و کارکردهای آن"
تاریخ: 1397/9/15
35 بازدید

 تاریخ برگزاری: سه شنبه 97/09/13


با سپاس و قدر دانی از استاد ارجمند سرکار خانم هدی دفتری

و با تشکر از دانشجویان شرکت کننده در سمینار
13290
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد برغمدی
تاریخ: 1397/9/14
15 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

جلسه جبرانی استاد برغمدی روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 ساعت 16 الی 20 در خیاطی 2 برگزار می گردد.

13274
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد نیکوکار
تاریخ: 1397/9/14
12 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم؛

جلسه جبرانی استاد نیکوکار روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 از ساعت 17 الی 20 در کلاس 403 برگزار می گردد.

13258
جلسات جبرانی استاد خداوردی
تاریخ: 1397/9/12
19 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسات جبرانی استاد خداوردی به شرح جدول ذیل می باشد:

دانلود فایل
13242
جلسه جبرانی استاد بابایان
تاریخ: 1397/9/12
14 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس انسان، طبیعت، ارگونومی استاد بابایان روز پجشنبه مورخ 97/9/15 از ساعت 10 الی 16 در مکان باغ موزه گیاه شناسی برگزار می گردد.
13241
فراخوان هفتمین جشنواره ملی رویش سال 1397
تاریخ: 1397/9/12
21 بازدید

به اطلاع میرساند معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نظر دارد هفتمین جشنواره ملی رویش را ویژه دستاوردها و توانمندی های دانشجویان در دو سطح دانشگاهی و ملی و در دوبخش رقابتی و غیررقابتی در سال جاری برگزار نماید.

از دانشجویان محترم که متقاضی شرکت و حضور در هفتمین جشنواره ملی رویش هستند, درخواست می گردد حداکثر تا روز دوشنبه 19/09/97 به دفتر معاونت فرهنگی و پژوهشی مراجعه فرمایند تا در اسرع وقت نسبت به انجام هماهنگی های لازم و ارسال به موقع آثار و محصولات به ستاد جشنواره اقدامات لازم صورت پذیرد.


1-بخش رقابتی

آثار و دستاوردهای فردی: صنایع دستی, هنرهای تجسمی, ادبی, عکس, فیلم نامه, نمایشنامه و موسیقی

آثار و دستاوردهای گروهی: فیلم, تئاتر, موسیقی


2-بخش غیررقابتی

•معرفی چهره های موفق کانونی

•نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای کانون ها

•کارگاه ها و دوره های آموزشی

•نشست های هم اندیشی و کمیسیون ها


13240
فراخوان بخش علمی دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر
تاریخ: 1397/9/12
28 بازدید

فراخوان بخش علمی دانشگاهی هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر منتشر شدبه گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، در هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، و باتوجه به نقش تعيين كننده دانشگاهها در نشر و توسعه دانش و كار افريني ،بخش علمي و دانشگاهي جشنواره بصورت مجزا فراخوان خود را اعلام كرد


از آنجا که زمان اجرای جشنواره مد و لباس فجر بسیار فشرده است، از اساتید و دانشجویان محترم (به ویژه گروه آموزشی دوخت و طراحی لباس) که متقاضی شرکت و حضور در جشنواره بین المللی مد و لباس فجر هستند, درخواست می گردد حداکثر تا روز دوشنبه 19/09/97 به دفتر معاونت فرهنگی و پژوهشی مراجعه فرمایند تا در اسرع وقت نسبت به انجام هماهنگی های لازم درخصوص اخذ غرفه و ارسال به موقع آثار و محصولات به ستاد جشنواره بین المللی اقدامات لازم صورت پذیرد.


1-بخش رقابتی

•تصویرسازی طراحی لباس(با موضوع لباس اجتماع آقایان وبانوان)

•ارائه مقالات علمی، پژوهشی

•ارائه یافته‌ها و تجربیات کاربردی

•پایان‌نامه‌ها


2- بخش غیررقابتی

•نشست های علمی

•کارگاه های آموزشی

•حضور مراکز دانشگاهی و صنعتی به منظور ارائه دستاوردهای نوین در حوزه مد و لباسمشاهده جزئیات و شرح کامل فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
13239
گزارش تصویری از ورک شاپ روز یکشنبه 97/09/11 - به مناسبت روز دانشجو
تاریخ: 1397/9/12
97 بازدید

با سپاس از استاد ارجمند سرکار خانم مریم برغمدی به جهت اجرای ورک شاپ "الگوسازی اشکال هندسی"

و با تشکر از همکاری بسیار خوب دانشجو گرامی سرکار خانم زهرا مولا نوروزآ و دانشجوی گرامی سرکار خانم غزل باباپیرزاد

و همچنین کلیه دانشجویان محترم حاضر در ورک شاپ


13238
پیام تسلیت مدیریت و کارکنان مرکز آموزش به مناسبت فوت مادر بزرگ همکار محترم واحد آموزش، سرکار خانم محبعلی.
تاریخ: 1397/9/11
23 بازدید

13222
جلسه جبرانی استاد آتش افروز
تاریخ: 1397/9/11
18 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس گرافیک محیطی فضای خارجی استاد آتش افروز روز سه شنبه مورخ 97/9/13 از ساعت 8 الی 12 در کلاس 103 برگزار می گردد. 
13221
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد صمدیان
تاریخ: 1397/9/10
28 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی استاد صمدیان به شرح ذیل 
درس ارتباطات انسانی مورخ 1397/09/15 ساعت 14 الی 15:30 کلاس 204
ساعت 15:30 الی 17 کلاس 204
درس برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی مورخ 1397/09/15 ساعت 17 الی 18:30 کلاس 202
ساعت 18:30 الی 20 کلاس 202
برگزار می گردد.
13205
اطلاعیه جلسه جبرانی استاد ایزدی برومند
تاریخ: 1397/9/10
20 بازدید
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی استاد ایزدی برومند مورخ 1397/09/14 ساعت 12 الی 14 در کلاس سالن اجتماعات و ساعت 14 الی 16 در کلاس 202 برگزار می گردد
.
13204
جدول سمینار و کارگاه های رایگان به مناسبت روز دانشجو/ آذرماه 1397
تاریخ: 1397/9/10
85 بازدید
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران به مناسبت روز دانشجو ؛ با همکاری اساتید و دانشجویان ارجمند سمینار و کارگاه های رایگان برگزار می نماید.


13203
جلسه جبرانی استاد آریافر
تاریخ: 1397/9/10
17 بازدید
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جلسه جبرانی درس کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان استاد آریافر روز دوشنبه مورخ 97/9/12 از ساعت 16 تا 19:30 در کلاس306 برگزار می گردد.
13202
موسسه فرهنگی و هنری مشکوة دانش به حول و قوه الهی و با عنایت به تجارب ارزنده در امر آموزش و با بهره مندی از تجهیزات و امکانات مناسب آموزشی از سال 1381 شروع به فعالیت نمود و از سال 1382 با نام مرکز آموزش علمی – کاربردی واحد 34 در مقطع دانشگاهی همکاری با دانشگاه جامع علمی – کاربردی را شروع و تاکنون ادامه داده است .مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران به عنوان اولین مرکز برگزار کننده سیستم آموزش پودمانی در کشور تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1382 تاکنون پذیرای بیش از 8000 نفر دانشجو در 21 رشته ی ترمی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی بوده است.
شماره تلفن های مرکز: 44047771-44047772- 44047776
گزارش عملکرد موسسه برگزاری دوره های مقطع کاردانی در رشته های:
 • دوخت و تكنولوژي لباس
 • طراحي لباس
 • معماري - معماري داخلي
 • هنرهاي تجسمي – گرافيك
 • هنرهای تجسمی-نقاشی ایرانی
 • روابط عمومي
 • امورفرهنگی
 • مديريت كسب و كار
 • حسابداری - حسابداری مالیاتي
 • حسابداری - حسابداری مالی
برگزاری دوره های مقطع کارشناسی در رشته های:
 • طراحي و الگوسازي پوشاك- لباس مجلسي و خانگي
 • گرافيك- تصويرسازي
 • كارشناسي حرفه اي گرافيك - تزئيني و محيطي
 • گرافيك - پوستر و نشانه
 • معماري - طراحی محيط داخلي
 • معماري - طراحي محيط بيروني
 • نقاشي - نقاشي
 • روابط عمومي - امور رسانه
 • روابط عمومي- رفتار اجتماعي و افكارسنجي
 • كارشناسي حرفه اي حسابداری - حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري
 • مدیریت فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی
دیگر فعالیت های موسسه
 1. تدوین دوره های تک پودمان دانشگاه جامع علمی کاربردی تحت عنوان :
  • مجازي سازي شبکه هاي کامپيوتري
  • برنامه نويسي پيشرفته با نرم افزار net
  • گرافيک رايانه اي
  • نصب و راه اندازي شبکه هاي گسترده
  • نصب و عيب يابي سخت افزار کامپيوترهاي شخصي و سرويس دهنده ها
  • برنامه نويسي J2EE
  • طراحي صفحات وب توسط visual studio
  • پياده سازي و پشتيباني شبکه هاي کامپيوتري
  • تربيت برنامه نويس جاوا
  • توسعه وب سرويس ها (برنامه نويسي پيشرفته J2EE)
  • نصب و راه اندازي لينوکس
  • طراحي دکوراسيون داخلي فضاهاي مسکوني
  • تربيت مدرس زبان انگليسي (ويژه کودکان و نوجوانان
  • تربيت مدرس زبان انگليسي (بزرگسالان)
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش بازاريابي و فروش
  • مديريت
  • اجرايي (MBA) گرايش منابع انساني
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش استراتژيک
  • مديريت اجرايي (MBA) گرايش مالي
  • مديريت کسب و کار (MBA)
 2. بازنگری و تدوین رشته های کاردانی حرفه ای بازرگاني - خدمات مشاوره املاك - کاردانی حرفه ای بازرگاني - مشاوره حقوقي اصناف و کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره خودرو
 3. جذب اساتید نمونه و اعضای هیئت علمی از دانشگاه های سراسری و آزاد
 4. برگزاری اردوهای علمی پژوهشی جهت دانشجویان
 5. تشکیل انجمن های علمی گرافیک، IT ، حسابداری ، مدیریت و ... در مرکز ، کانون کارآفرینی – کانون مشاوره دانشجویی و ... با استفاده از دانشجویان علاقه مند و متعهد .
 6. تشکیل بسیج دانشجویی واحد 34 و عضو پذیری از میان دانشجویان ، اساتید و همکاران
 7. برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی ، جشن های مختلف دانشجویی به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان و تقدیر از دانشجویان برتر در زمینه های ورزشی، علمی پژوهشی ، اخلاقی ، فرهنگی
 8. حضور در نمایشگاه های برگزارشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 9. حضور در نمایشگاه های برگزارشده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی
 10. کسب رتبه برتر واحد فرهنگی در سال 1392 دربین دانشگاه های جامع علمی کاربردی
 11. چاپ 32 عنوان کتاب های مرتبط با رشته های پودمانی مرکز و کتاب های غیردرسی جهت استفاده دانشجویان و اساتید محترم
 12. به روز کردن سایت ها و کتابخانه ی مرکز
با توجه به رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي که در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.
تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی كوتاه مدت» است که مرکز فرهنگ وهنر واحد 34 با بهره گیری از اساتید مجرب وکارشناسان دوره های تخصصی وکاربردی زیر را برگزار نموده است .
دوره های برگزارشده
 • چهار دوره مدیریت اجرایی MBA
 • هشت دوره مربوط به نرم افزارهای معماری – تری دی مکس – ویری – اتوکد – اسکیس
 • هفت دوره تخصصی مربوط به رشته طراحی لباس – مولر- تاپ پرفنر – لباس شب – کیف چرمی – چهل تیکه دوزی – مانتو زودبازده
 • شش دوره نقاشی ایرانی
 • چهاردوره طراحی وآناتومی و فیگور
 • سه دوره نرم افزار گرافیک
 • یک دوره پداگوژی ( تربیت مربی )
 • یک دوره نقاشی کودکان
  • تعداد 260 نفر تا کنون در این دوره ها آموزش دیده اند
  • دوره هایی که برای ترم جاری درنظر گرفته شده است
 • دوره جمینی استاد ناظمی
 • دوره کارآفر ینی استادخرسند
 • دوره لباس شب خانم سید سیاهی
 • دوره ضخیم دوزی خانم عبادیان
 • دوره پداگوژی استاد انوری
 • دوره طراحی وآناتومی استاد شکیب
 • دوره های نرم افزار معماری خانم مهدی زاده
دوره MBA با حضور استاد آتیه کار - دکتر ال قیس -دکتر بختیاری- دکتر رحمتی- استاد پورحسینی - دکتر فخر ال علی – استاد منشی – دکتر زکی

اطلاعات تماس شماره تلفن ها: 44001033 - 09338402416
آدرس: تهران، بلوار آیت ا... کاشانی – خیابان بهنام – نبش کوچه شانزدهم – مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 34


مؤسسه انتشارات مشکات دانش وابسته به مؤسسه فرهنگی و هنری مشکوة دانش با یاری خداوند در سال 1383 تأسیس گردید و از آغاز با همکاری واحد 34 دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت های خود را آغاز نموده و با در اختیار قراردادن امکانات مناسب در زمینه های تألیف و چاپ کتاب، همکاری با پرسنل و مدیران خلاق و اساتید و نویسندگان توانا و مجرب و با بهره گیری از توان فنی در طراحی، تصویرسازی و صفحه آرایی نوین، بستری مناسب جهت تدوین و آماده سازی کتاب در زمینه های گوناگون و متنوع فراهم نمود.
کتب منتشره اخیر
Academic English Simplified
چاپ دوم: 1395
جزئیات بیشتر
مدیریت کارآفرینی
سال انتشار: 1395
جزئیات بیشتر
عاشقانه های وحشی بافقی
سال انتشار: 1395
جزئیات بیشتر
آرامشی برای روح ، سفری به ماوراء وجود
سال انتشار: 1394
جزئیات بیشتر
اطلاعات تماس
 • تلفن: 44001033-021، 44001034-021
 • فكس: 44001037 -021
 • نشانی پستی : تهران - فلكه دوم صادقيه - خيابان آيت الله كاشاني - خيابان بهنام - نبش كوچه شانزده - پلاك 2/1
موسسۀ آموزش زبان انگلیسی مشکوة دانش (MLI) در سال 1386 تاسیس گردید. این موسسه در واقع دپارتمان زبانهای خارجی مجموعه آموزشی ، فرهنگی هنری مشکوة دانش محسوب میگردد. در MLI دوره های متنوعی جهت فراگیری زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته برای زبان آموزان مهیا میباشد. هدف از این دوره ها آمادگی و تجهیز زبان آموزان برای فراگیری زبان انگلیسی در زمینه های عمومی ،علمی، حرفه ای، و امور اجتماعی میباشد. ساختمان اصلی موسسۀ MLI واقع در منطقۀ غرب تهران، توسط بزرگراههای اصلی پایتخت قابل دسترسی میباشد.
مراحل ثبت نام
 1. ابتدا هر زبان آموز به صورت مجزا مشاوره می شود.
 2. بعد از توجیه کامل در مورد ترم ها و شرایط موسسه ،تعیین سطح انجام میشود .تعیین سطح به صورت شفاهی و توسط کارشناس آموزش صورت می گیرد .
 3. ساعت و روز کلاس تعییین شده و زبان آموز هزینه مربوط به کلاس را پرداخت نموده و ثبت نام صورت می گیرد
 4. مدارک مورد نیاز: 1 قطعه عکس 3*4 و کپی کارت ملی و هزینه مربوط به ترم