طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/9/20 - تعداد بازدید: 94
بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از نمایشگاه هفته پژوهش استان البرز


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید بزرگ حداد در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز گفت: بخش قابل توجهی از نمایشگاه به دستاوردهای دانشجویان دانشگاه جامع علمی کابردی اختصاص دارد که این دستاوردها بسیار ارزشمند است.

وی افزود: بیشتر تولیدات این دانشگاه در قیاس با دانشگاه های دیگر جنبه صنعتی دارد که بسیاری از آنها به تولید رسیده و یا در مرحله دریافت سفارش قرار دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: انتظار می رود دستاوردهای علمی و تحقیقاتی این دانشگاه نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشد.

دکتر بزرگ حداد اضافه کرد: امید است این دانشگاه بتواند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور گام های اساسی بردارد چراکه تاکنون در این زمینه روند قابل قبولی را دنبال کرده است.

وی گفت: باید سیاست های کشور به سمت و سوی تشویق دانشجویان به کارآفرینی و ثبت پژوهش ها حرکت کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: هدف این دانشگاه معرفی طرح های کاربردی دانشجویان به جامعه و صنعت است.