طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/10/8 - تعداد بازدید: 825
ثبت نام وام دانشجوییقابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه شماره95/22171/ت ه مورخ 95/09/30 صندوق رفاه دانشجویان ،دانشجویان متقاضی وام میتوانند با مراجعه به سایت صندوق رفاه اطلاعات اولیه خود را ثبت و برای تکمیل پرونده ،مدارک خود را تا پایان روز 95/11/10به واحد مالی مرکز تحویل دهند