طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/11/6 - تعداد بازدید: 952
ثبت نام وام دانشجوییقابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه شماره95/22171/ت ه مورخ 95/09/30 صندوق رفاه دانشجویان ،دانشجویان متقاضی وام میتوانند با مراجعه به سایت صندوق رفاه اطلاعات اولیه خود را ثبت و برای تکمیل پرونده ،مدارک خود را تا پایان روز 95/10/11 به واحد مالی مرکز تحویل دهند