طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/10/9 - تعداد بازدید: 94
اطلاعیه کلاس جبرانی استاد رحمت
قابل توجه دانشجویان محترم
کلاس جبرانی استاد رحمت برای گروه یکشنبه 15:30-17:10 روز جمعه مورخ 1395/10/10 ساعت 8 الی 10 و برای گروه یکشنبه 17:10 -18:50 روز جمعه مورخ 1395/10/10/ ساعت 8 الی 12 برگزار می گردد.