طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1394/12/8 - تعداد بازدید: 348
کنفرانس بین المللی مدیریت ارزش آفرین دانش، نوآوری و سرمایه فکری