طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/7/16 - تعداد بازدید: 153
فراخوان همکاری دانشجویی
دانشجویانی که تمایل به انجام کار دانشجویی دارند می توانند برای ارائه درخواست خود روز یکشنبه مورخ 96/07/16 به دفتر مدیریت آموزش ؛ سرکار خانم احمدی؛ مراجعه نمایند.

حق الزحمه کار دانشجویی ساعتی 1200 محاسبه می گردد.