طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/11/21 - تعداد بازدید: 6831
تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 (مشاهده زمانبندی ثبت نام دروس افتاده- حذف و اضافه- معرفی به استاد)
نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان در موعد مقرر برای نیمسال دوم تحصیلی 96-95 موفق به انتخاب واحد نشده اند به اطلاع میرساند دانشجویان می توانند بشرح زیر جهت انتخاب واحد در سامانه جامع اقدام نمایند.
لازم بذکر است دانشجویان موظفند در زمان انتخاب واحد نسبت به واریز 15% حق نظارت دانشگاه(مصوبه کمیته تعیین شهریه دانشگاه مورخ 95/10/27) اقدام نمایند.
بدین ترتیب تاریخ 95.11.15 که مقرر شده بود دانشجویان جامانده انتخاب واحد نمایند به تاریخهای زیر تغییر یافت.

تمامی ورودیهای 95-94(1و2) در تاریخهای 19و20و21 بهمن
تمامی ورودیهای 95-96(1و2) در تاریخهای 23و24و25 بهمن