طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1395/10/13 - تعداد بازدید: 101
جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی درسی علمی کاربردی برگزار شدپنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به ریاست دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و به دبیری مهندس جمالزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و با حضور مدیران گروه های تخصصی برنامه ریزی و جمعی از صاحب نظران و خبرگان علمی کاربردی برگزار شد.


دکتر اخوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در این جلسه ضمن تشریح فرآیند بررسی برنامه های درسی پیشنهادی دستگاههای اجرایی که فرایند بررسی و تایید را در گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی طی نموده است اظهار داشت: طی این جلسات هر یک از برنامه های درسی با حضور نمایندگان دستگاههای متقاضی پیشنهاد دهنده دوره و پس از تشریح نیازهای آموزشی مورد نیاز آن دستگاه، مورد بررسی قرار می گیرد.


مهندس جمالزاده، دبیر کمیسیون معین نیز به تشریح دستور جلسه که مشتمل بر بررسی 5 برنامه درسی پیشنهادی و مورد تایید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی بوده، پرداخت و ضمن ارائه گزارش کاملی از روند بررسی هر یک از دوره ها به تشریح  بررسی دلایل توجیهی، بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شغلی، بررسی محتوایی و تخصصی برنامه و ... پرداخت.


برنامه های درسی دوره های پیشنهادی پس از تشریح ضرورت و اهمیت دوره، قابلیت ها و توانمندی های مورد انتظاردانش آموختگان، مشاغل قابل احراز و جداول دروس مهارت مشترک، پایه، اصلی، تخصصی و کار در محیط توسط نمایندگان دستگاه متقاضی و مدیر گروه ذیربط، مورد بررسی، حک و اصلاح قرار گرفت.


در  این جلسه کلیات 5 دوره در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی مشتمل بر کارشناسی ناپیوسته حرفه ای "مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی" پیشنهادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارشناسی ناپیوسته حرفه ای " حسابداری سلامت"، پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی قم، کاردانی ناپیوسته حرفه ای" تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین"، کاردانی ناپیوسته حرفه ای " تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین" و کاردانی ناپیوسته حرفه ای"تربیت مربی پایه والیبال معلولین" پیشنهادی فدراسیون ورزش معلولین و جانبازان به تایید رسید و مقرر شد با نظارت گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی، اصلاحات مد نظر کمیسیون در برنامه اعمال شود.