طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/9/11 - تعداد بازدید: 159
اطلاعیه بازدید درس کاربینی دانشجویان کارشناسی حسابداری ورودی مهر96 استاد بذرافشان
قابل توجه دانشجویان محترم
جهت بازدید درس کاربینی دانشجویان کارشناسی حسابداری ورودی مهر96 استاد بذرافشان
مورخ 1396/09/14 ساعت 8 صبح به آدرس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق سعادت آباد
مراجعه نمایید.