طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/9/16 - تعداد بازدید: 157
اطلاعیه نواقص پرونده ای دانشجویان
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند؛
از روز شنبه مورخ 96/09/18 به دانشجویانی که نقص پرونده تحصیلی دارند، هیچ گونه خدمات آموزشی ارائه نمی گردد.

لذا مقتضی است دانشجویان نسبت به ارائه مدارک تحصیلی خود به واحد دبیرخانه در اسرع وقت اقدام نمایند.