طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/2/27 - تعداد بازدید: 94
دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی البرز و سازمان پژوهش های علمی کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردنددانشگاه علمی کاربردی واحد استانی البرز و سازمان پژوهش های علمی صنعتی کشور با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طبق این تفاهم نامه مقرر شد تا همکاری های لازم درزمینه اجرای طرح های پژوهشی، فناوری و نیمه صنعتی در راستای اولویت های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی البرز صورت گیرد.


همچنین دراین تفاهم نامه آمده است که همکاری لازم در راستای طراحی و اجرای دوره های مقدماتی و پیشرفته مرتبط با نوآوری، فناوری و مالکیت فکری، همکاری درتعریف و اجرای مشترک طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی و همکاری تاسیس مراکز نو آوری، پژوهشی و فناوری مشترک صورت گیرد.


طبق این تفاهم نامه قرار است ازسوی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور همکاری لازم برای استفاده از منابع علمی کتابخانه و انجام بازدید های متقابل علمی، انجام مشاوره یا نظارت برطرح های دردست اجرا درسازمان و دانشگاه انجام شود.


همچنین استفاده در این تفاهم نامه تأکید شد از سایر امکانات تحقیقاتی اعم از آزمایشگاه و کارگاه و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، استفاده از مدرسان و امکانات طرفین و در نهایت همکاری در زمینه استفاده دانشجویان از امکانات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در موضوع کارورزی و کاربینی استفاده شود.