طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/2/27 - تعداد بازدید: 137
شرکت در انتخابات مشت محکمی به دهان یاوه گویان استمدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شرکت در انتخابات پیش‌رو مشت محکمی به دهان یاوه گویان استکبار جهانی و لبیکی مجدد به آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر حسن زاده در محل نمازخانه دانشگاه ضمن تشریح وضعیت منطقه و با اشاره به تهدیدهای مختلف دشمنان نظام اسلامی بر علیه ایران اسلامی، آحاد کارکنان سازمان مرکزی، واحدهای استانی و مراکز علمی کاربردی را دعوت کرد تا در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه حضور با شکوه داشته باشند.


وی در ادامه شرکت در انتخابات پیش‌رو را  مشت محکمی به دهان یاوه گویان استکبار جهانی و لبیکی مجدد به آرمان های امام راحل، شهدای گرانقدر و ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری بیان کرد.


مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی، دقت در انتخاب نامزد اصلح را برای تعیین سرنوشت چهارسال دیگر اجرایی کشور دارای اهمیت زیاد دانست و توجه به شاخص های تعیین شده توسط رهبر انقلاب را فصل الخطاب و معیار انتخاب نامزد اصلح معرفی کرد.