طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/4/18 - تعداد بازدید: 190
آخرین تغییرات برنامه درسی ترم تابستان دانشجویان ورودی بهمن 94 و مهر و بهمن 95
دانشجویان با انتخاب یکی از گروه های مشخص شده در جدول برنامه ریزی؛ می توانند از تاریخ 17 الی 22 تیر ماه با مراجعه به سامانه سجاد نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.