طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/5/2 - تعداد بازدید: 414
قابل توجه دانشجویان کاردانی ورودی بهمن 94 - رفع نواقص پرونده
به اطلاع می رساند فقط ازتاریخ 96.05.02 تا تاریخ 96.05.05 فرصت دارید برای رفع نقص پرونده خود به دبیرخانه مراجعه کنید.
لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
  • دانشجویان کاردانی که نقص پرونده آن ها تاییدیه تحصیلی میباشد ،جهت اخذ تاییدیه تحصیلی با کپی دیپلم یا گواهی موقت به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و رسید پستی را به دبیرخانه تحویل دهند.
  • دانشجویانی که نقص آنها عکس میباشد دوقطعه عکس 4*3 زمینه سفید تحویل دبیرخانه دهند. برای خانم ها با حجاب وبدون آرایش باشد.

نام خانوادگینامرشته تحصیلینواقص پرونده
آقاکثیری یگانه کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
اب رفت لیلا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
ابراهیمیان یاسمین کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
ابویی حمید کاردانی معماری اصل دیپلم -کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
احمدنژادگلی حسین کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی - اصل دیپلم-کپی کارت پایان خدمت(پشت و رو)
احمدکژو ریبوار کاردانی روابط عمومی کپی کارت ملی - تاییدیه تحصیلی -کپی کارت پایان خدکت
احمدی سعیده کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
احمدی ربابه کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
احمدی بلوطکی لاله کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
احمدی شهرکی مرضیه کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
احمدی نصرت وحید کاردانی امورفرهنگی کپی کامل صفحات شناسنامه - تاییدیه تحصیلی
اخباری مهشاد کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
اذری بهادر کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
ارادمجد غزاله کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم -عکس
استکی زاده رضا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
اسدی انجیله زهرا کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
اسدی هریس مهسا کاردانی معماری اصل دیپلم
اسدیان فعلی کاوه کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
اسعدی معصومه کاردانی روابط عمومی عکس - تاییدیه تحصیلی
اسفندی میلاجردی کیانا کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی - اصل دیپلم
اسلامی مریم کاردانی معماری اصل دیپلم
اشرافی نرگس کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
اصلانی درق فاطمه کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
افتخار شکیلا کاردانی دوخت و تکنولوژی کپی کارت ملی
افتخار فاطمه کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
اقاسی امیر کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
اقاصادقی احسان کاردانی معماری کپی کارت پایان خدمت (پشت ورو)-کپی کارت ملی
اقایی فرد شیما کاردانی طراحی لباس کپی کارت ملی
اقبالی فروغ حسابداری مالیاتی کپ کارت ملي
اقبالی محمدمهدی کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
اقدام نژاد هادی کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
ال صادق مریم کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
التجایی سرابی کبری کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
امجدطالع دوست مونا کاردانی طراحی لباس کپی کارت ملی - عکس
امیرزاده مژکان کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
امینی فاطمه کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
اکبرنیا علی کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم
اکبری مبینا کاردانی گرافیگ اصل دیپلم - عکس
ایزدی خالق ابادی پوریا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
ایلکا مهدی کاردانی روابط عمومی کپی کارت پایان خدمت - تاییدیه تحصیلی
بادروج فاطمه حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
باروت کوب زاده پیمان کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
بافکار محمد کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
بافیان طوسی محمود کاردانی امورفرهنگی تاییدیه تحصیلی(رسید پستی)
بالیزبان مینا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
بایرامی ویرثق الهام کاردانی روابط عمومی کپی کارت ملی
بحری لیلا کاردانی طراحی لباس کپی کارت ملی
بخشی اشتیانی حسین کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
بذرپاچ سعید کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم - کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو )- تاییدیه تحصیلی
برزوی حسین کاردانی معماری اصل دیپلم- کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
برزویی محتشم فهیمه کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی-کپی کارت ملی
بزرگ زاد نگین سادات کاردانی معماری کپی کامل صفحات شناسنامه
بگلری فاطمه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
بهاری نسب مهدی کاردانی کسب و کار کپی کامل صفحات شناسنامه
بهروزی فر فرشاد کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
بهشتی لنگرودی محمدجواد کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
بی طرف ارش کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
بیات روح الله کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
بیاتی مبینا کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
بیگدلی سهیل کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
پاک نیت علی کاردانی امورفرهنگی کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)- کپی کارت ملی -اصل دیپلم
پاکزاد مهرنوش کاردانی معماری اصل دیپلم
پناهی فاطمه کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
پورتمرخانی سکینه کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم
پورجندقی سیدعلیرضا کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
پورعباس نویدی تایماز کاردانی گرافیگ عکس
پویان پور سمیرا کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم - کپی کارت ملی
تاجیک محمد کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
تجلی امنه کاردانی معماری تاییدیه تحصیلی
تقی خانی سیما کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
جاویدی لیدا کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
جسین زاده مریم کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
جعفرزاده ایدا کاردانی معماری تاییدیه تحصیلی
جعفری ساحل کاردانی معماری تاییدیه تحصیلی
جمالی محسن کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی - اصل دیپلم
جمالی سیدسجاد حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
جهروتی زاده امیرحسین کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی - عکس
جوانی وایقان نرگس کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم
چپردار محمدصادق کاردانی امورفرهنگی عکس
چهاردولی ایلار کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم -کپی کارت ملی
حاج سیداحمدی سمانه کاردانی معماری اصل دیپلم
حاج محمدی سمانه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی -کپی کارت ملی
حاجی زاده اورنج محمد کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
حبیب زاده یزن اباد مرجان کاردانی دوخت و تکنولوژی صل دیپلم
حدادان خوزانی متین کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
حریت پژوه کیمیا کاردانی معماری اصل دیپلم
حزین الهام کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
حسن پورفرد فاطمه کاردانی دوخت و تکنولوژی عکس- کپی کارت ملی
حسین زاده نازنین کاردانی دوخت و تکنولوژی عکس
حفاری مریم کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
حمداله زاده علی حسابداری مالیاتی اصل دیپلم - کپی کارت ملی
حیدرزاده نایینی علی حسابداری مالیاتی عکس
حیدرصفت نیلوفر کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
حیدری ساناز کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم -کپی کامل صفحات شناسنامه
خادم فاطمه کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
خازنی لیلا کاردانی گرافیگ تاییدیه تحصیلی
خانی نیگچه فاطمه حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
خاکپور مونا کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
خدادادی غزاله کاردانی گرافیگ اصل دیپلم - عکس-کپی کارت ملی
خرقانی سمیه کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی
خرم دل مرخالی حمید کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
خزایی مینا کاردانی دوخت و تکنولوژی عکس
خطیبی نوری علی کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی
داداش زاده فاطمه کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
دالایی زینب کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
دانشگر محمود کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم - عکس
دانشورثمرین سمیه کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
دربان بهرام کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
درویشیان چوکانلو عاطفه کاردانی معماری اصل دیپلم
دریس ابتسام کاردانی دوخت و تکنولوژی کپی کامل صفحات شناسنامه
دشتیان نژاد زهرا کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
دلاوری محمد کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
دلجوپشت مخی عبدالمطلب حسابداری مالیاتی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
دهنبی امیرحسین کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
رجب زاده محسن کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
رجبی حسین کاردانی امورفرهنگی تاییدیه تحصیلی
رسولی میلاد کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم -کپی کارت پایان خدمت(پشت و رو)
رسولی محمدرضا کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی - اصل دیپلم
رشید مریم کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
رضائی اول کواکی حسین کاردانی گرافیگ کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
رضایی مسعود کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - عکس
رضایی حق امیر کاردانی معماری تاییدیه تحصیلی
رنجبرزاده پرستو حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
ریحانی ابوالفضل کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
زحمتکش پیرکلاچاهی طلعت کاردانی معماری اصل دیپلم
زرینی مریم کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم -کپی کاذت ملی
زندنژاد محمدجواد کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
سخی عطیه کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
سرعت شیرین کاردانی دوخت و تکنولوژی عکس
سعادتی منیره کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
سعدالدین ساناز کاردانی گرافیگ اصل دیپلم-کپی کارت ملی
سعیدی نجمه کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم-تاییدیه تحصیلی
سلطانی داوود کاردانی معماری اصل دیپلم-عکس - کپی کامل صفحات شناسنامه
سلمانی حمیدرضا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
سلمانی ستاره کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
سلیمان پورلیچایی فاطمه کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
سلیمانی اکبر کاردانی روابط عمومی کپی صفحات شناسنامه
سندی سارینا کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
سیدزاده پیرسرایی سیده امنه حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
شاملوعلی ابادی راضیه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
شاملوفرد مریم کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
شاه حسینی ازاد حمیدرضا حسابداری مالیاتی کپی کامل صفحه اول شناسنامه
شاهرویی افرین کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
شایسته پور دانیال کاردانی گرافیگ کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو ) - اصل دیپلم-کپی کارت ملی
شعبانی فریده کاردانی معماری عکس - تاییدیه تحصیلی
شمس بابک کاردانی گرافیگ اصل دیپلم-کپی کارت ملی
شوندی مریم کاردانی معماری اصل دیپلم
شوکتی فر خدیجه کاردانی معماری اصل دیپلم - عکس
شیخ محمدحسین حسابداری مالیاتی کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
شیرانلی امنه کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
صادقی آرزو کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
صادقی قهرودی سمیه کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
صدقی شیما کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
صراف مهر محیا کاردانی معماری اصل دیپلم
صرافین اردبیلی مریم کاردانی معماری عکس
طاهری الناز کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
طیبی خوب زهرا کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
ظهره وند شادی کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
عاشوری چهارده راضیه کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
عباسی مجرد مهدی کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی
عبدالمحمدشفا اتوسا کاردانی معماری کپی کارت ملی
عبداله زاده دانیال کاردانی گرافیگ کپی کارت پایان خدمت (پشت ورو)- اصل دیپلم
عدالت پور علی حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
علینقی محمد کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی
عمرانی علیرضا کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم
عین علی افجه شیدا کاردانی دوخت و تکنولوژی کپی کارت ملی
غلامی مینا کاردانی کسب و کار کپی کارت ملی
فاخر علی کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
فایقیان حانیه حسابداری مالیاتی عکس
فرجی پریسا کاردانی طراحی لباس عکس
فرجی بلفه تیموری اشرف کاردانی دوخت و تکنولوژی عکس - اصل دیپلم
فرجی خواه مصطفی کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
فردی الهه کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
فروتن نیلوفر کاردانی طراحی لباس کپی کارت ملی-اصل دیپلم
فصیح شیوا کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
فولادی عاطفه کاردانی کسب و کار اصل دیپلم -کپی کامل شناسنامه
فکری بیتا کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
قاسم زاده نسا کاردانی معماری کپی کارت ملی
قربان پور محمدپارسا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
قربانی نرگس کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
قره داغی زهرا کاردانی طراحی لباس کپی شناسنامه صفحه اول
قنفیلی مینو کاردانی گرافیگ اصل دیپلم - کپی کارت ملی
گارابی خشایار کاردانی گرافیگ کپی کارت پایان خدمت (پشت ورو) - اصل دیپلم
گرامی فوژان کاردانی طراحی لباس کپی کارت ملی
گنجي زهرا حسابداری مالیاتی اصل ديپلم
لطفی حمیدرضا کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
مباحی نفیسه حسابداری مالیاتی عکس
مجاوری پروین کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
محمدزاده غلامرضا کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
محمدزاده اول ایدا کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
محمدی محسن کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی کپی کارت ملی
محمدی حسین کاردانی معماری اصل دیپلم -کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)-عکس
محمدی افرا فاطمه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
محمدی سوره فرد محمدرضا کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی-اصل دیپلم
محمودی زهرا کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
مددکار اتیلا کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
مرادعلی مرجان کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
مروتی ماهینی مهدی کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - کپی کارت پایان خدمت (پشت ورو)
مشمول کلو مریم کاردانی حسابداری مالی کپی کارت ملی
مشکانی شهربانو کاردانی حسابداری مالی انتقالی-لیست سنجش
مشکانی لیلا کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم -تاییدیه تحصیلی
مطلبی سوهانکی حسین کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم - کپی کارت پایان خدمت
مظلوم فرشاد حسابداری مالیاتی اصل دیپلم -عکس
مظهرپور روژین کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
معتمدزاده امیرحسین حسابداری مالیاتی اصل دیپلم -کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
ملااحمدنراقی سپیده کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
ملایری رقیه کاردانی طراحی لباس اصل دیپلم
منتظمی غزاله کاردانی معماری کپی کامل صفحات شناسنامه
مهری یلقون تاج امیر کاردانی حسابداری مالی کپی کامل صفحات شناسنامه
میرزائی ده نوی محمدعلی کاردانی امورفرهنگی کپی کامل صفحات شناسنامه
میرزااقایی وحید کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
میرزاخانی محسن کاردانی کسب و کار اصل دیپلم
میرزایی سیروس کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
میرصادقی سیدیاسر کاردانی امورفرهنگی تاییدیه تحصیلی
ناظم محمود کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
نجاتی احمد کاردانی امورفرهنگی عکس - تاییدیه تحصیلی
نجفی امیر کاردانی کسب و کار عکس-اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
نجفی محدثه کاردانی دوخت و تکنولوژی کپی کارت ملی
نریمان مصمم احمد کاردانی امورفرهنگی اصل دیپلم
نسیمی پور فرزانه کاردانی دوخت و تکنولوژی تاییدیه تحصیلی
نصیروندشاکر طاوس کاردانی کسب و کار تاییدیه تحصیلی
نظراهاری محمدرضا حسابداری مالیاتی اصل دیپلم -کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو )
نظری پریان کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
نعمت کار معصومه کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی - عکس
نقدی دورباطی مهسا کاردانی معماری کپی کارت ملی
نورزاده ابیگلو گلی کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
نوروزی سمیرا کاردانی گرافیگ اصل دیپلم - کپی کارت ملی
نیک صفت یاسین حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
هاشمی بیله سوار دینا کاردانی معماری کپی کارت ملی - اصل دیپلم
هاشمی مجومرد افسانه سادات کاردانی امورفرهنگی عکس
وحیدی حانیه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
وصی پور پرویز کاردانی امورفرهنگی کپی کامل صفحات شناسنامه-اصل دیپلم
ولیپور امید کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم - کپی کارت پایان خدمت دارد میارد
ویژه محمدرضا کاردانی معماری تاییدیه تحصیلی
ویسی امیرحسین کاردانی کسب و کار اصل دیپلم - کپی کارت ملی
کاراگاه سپیده کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
کارگرقنادی معصومه کاردانی دوخت و تکنولوژی اصل دیپلم
کاوند محمدرضا کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی
کرباسیان الناز کاردانی گرافیگ اصل دیپلم
کرمی امید کاردانی روابط عمومی اصل دیپلم
کریم فاطمه کاردانی حسابداری مالی اصل دیپلم
کماسی زهرا کاردانی حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
کمالیان مرتضی کاردانی معماری کپی صفحه سوم شناسنامه
کوهی مریم کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی
کوهی اسفهلان نغمه کاردانی معماری عکس
یزدان خواه امیرحسین حسابداری مالیاتی کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)- کپی کارت ملی-اصل دیپلم
یزدان خواه علی حسابداری مالیاتی کپی کارت پایان خدمت (پشت ورو)-کپی کارت ملی -اصل دیپلم
یزدانی کماچالی رامین حسابداری مالیاتی اصل دیپلم
یعقوب زهرا کاردانی طراحی لباس تاییدیه تحصیلی
یعقوب نژاد حسین کاردانی روابط عمومی تاییدیه تحصیلی -اصل دیپلم
یونس زاده قره قیه کسری کاردانی گرافیگ اصل دیپلم - تاییدیه تحصیلی