طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/5/16 - تعداد بازدید: 605
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن 94 - تکمیل نواقص پرونده
به اطلاع می رساند فقط ازتاریخ 96.05.17 تا تاریخ 96.05.19 فرصت دارید برای رفع نقص پرونده خود به دبیرخانه مراجعه کنید درغیر اینصورت هرگونه تاخیر برای صدورمدرک درقسمت فارغ التحصیلان برعهده خود دانشجو میباشد و دانشجویان جاری نیز از شرکت در جلسه امتحانی محروم خواهند شدانتخاب واحد های آن ها حذف میشود.  

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

•      دانشجویان کارشناسی که نواقص آن ها تاییدیه و ریزنمرات است  برای دریافت نامه تاییدیه تحصیلی و  ارائه به دانشگاه  مقطع کاردانی درتاریخ ذکر شده مراجعه نمایند.
•    دانشجویان کارشناسی که کاردانی خود را دردانشگاه  واحد 34 گذرانده اند و تاکنون گواهی موقت خود را از   دانشگاه دریافت نکرده اند  فقط روزهای دوشنبه با تمبر هزارتومانی تهیه شده از بانک ملی به فارغ  التحصیلان مراجعه و گواهی موقت خودراتحویل بگیرندو با گرفتن مدرک به دبیرخانه مراجعه کنند.
                             
*  دانشجویانی که نقص آنها عکس میباشد  دوقطعه عکس 4*3 زمینه سفید  برای خانم ها (با حجاب و بدون آرایش)