طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/7/4 - تعداد بازدید: 155
زمانبندی ثبت نام دروس افتاده و حذف و اضافه
دانشجویان محترم

برطبق زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی مرکز ، جهت ثبت نام دروس افتاده و یا حذف و اضافه به واحد آموزش مراجعه فرمائید

جهت مشاهده تقویم آموزشی روی لینک زیر کلیک فرمائید.
http://uast34.ac.ir/news.aspx?cid=20179332718