طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/7/9 - تعداد بازدید: 193
اطلاعیه دروس عدم حدنصاب رشته حسابداری ، روابط عمومی ، امورفرهنگی ،ترم مهر97
قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری ، روابط عمومی ، امورفرهنگی
دروس به حدنصاب نرسیده و جایگزین آن به شرح جدول ذیل می باشد .