طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/7/12 - تعداد بازدید: 1055
اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر نیمسال اول 98-97
دانشجویانی که به هر دلیل تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند  در روز پنج شنبه مورخ 97/7/19 از ساعت 9 الی 13 و روز شنبه مورخ 97/7/21 الی روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 از ساعت 9 الی 16 به واحد آموزش مراجعه نمایند.
توجه داشته باشید در بازه حذف و اضافه مطابق تقویم  آموزشی

http://uast34.ac.ir/edu/news.aspx?cid=201882001655

 دانشجو می تواند یک یا دو درس را انتخاب و یا حذف نماید و  امکان انتخاب واحد کل ترم وجو ندارد.
لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر دانشجو می بایست جهت تکمیل  کاربرگ مرخصی و پرداخت شهریه ثابت به واحد آموزش مراجعه نماید.