طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/10/11 - تعداد بازدید: 171
اطلاعیه ژوژمانهای استاد قدسی
تاریخ ژوژمانهای استاد قدسی
فرم و فضا - مبانی معماری داخلی
سه شنبه 1396/10/12 مطابق ساعات کلاسی طول ترم مهرماه ، برای کلیه کلیه گروه ها طی ساعات 9:40 الی 19:30 فقط در محل دانشگاه و کلاس 307 انجام می گردد.
ژوژمانها در برج آزادی برگزار نمی شود.