طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/10/9 - تعداد بازدید: 331
انتشار اولین شماره از فصلنامه تکاپو؛ نشریه دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 34 تهران