طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/11/3 - تعداد بازدید: 186
آخرین تغییرات برنامه دروس ارائه شده ترم بهمن 96
قابل توجه دانشجویان محترم
برنامه دروس ارائه شده ترم بهمن 96 به شرح جدول ذیل می باشد.

دانلود فایل دروس حسابداری

دانلود فایل دروس روابط عمومی

دانلود فایل دروس مترجمی زبان

دانلود فایل طراحی لباس

دانلود فایل گرافیک

دانلود فایل معماری


دانلود فایل دروس عمومی