طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/10/14 - تعداد بازدید: 185
مقررات جلسات امتحانی
۱_ دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در مرکز حضور داشته باشند
 ۲_ از آوردن هر گونه وسیله غیرمجاز (کیف ، کتاب، جزوه، تلفن همراه،هندزفری و....) در جلسه امتحان خودداری نمایید مرکز هیچ مسولیتی در قبال گم شدن این وسایل ندارد
۳_ قبل از استقرار بر روی صندلیها ، شماره صندلی را با شماره اعلام شده تطبیق دهید( هر گونه جابجایی در شماره صندلی تخلف محسوب می شود)
 ۴_ دانشجویان کارت ورود به جلسه امتحانی تایید شده در هر جلسه امتحان همراه داشته باشید.(کارت های ورود به جلسه توسط مراقبین در هرجلسه امتحانی امضاء میشود، به دانشجویان فاقد کارت ورود به جلسه برگه امتحانی داده نخواهد شد).
 ۵_ پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تاخیر وارد جلسه امتحانی می گردد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجوی که در امتحان مربوطه شرکت نموده جلسه امتحانی را ترک ننموده باشد
۶_ دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند
 ۷_ برگه های امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازی ننمایید
۸_ جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات ترک ننمایید در غیر این صورت برای دانشجو غیبت منظور خواهد شد
 ۹_ مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایید.
۱۰_ چنانچه فرد دیگری بجای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد مستوجب عواقب قانونی شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد
۱۱_ پس از پایان امتحان تمام اوراق امتحانی ( برگ سوال، پاسخنامه ، و چک نویس) را به مراقب تحویل نمایید خارج نمودن این اوراق تخلف محسوب می شود
۱۲_ مشاهده تلفن همراه به هر شکل ( روشن یا خاموش ، به عنوان ماشین حساب ، ساعت و یا....) تقلب و تخلف انضباطی محسوب می شود لذا از همراه داشتن تلفن همراه خودداری کنید
 ۱۳_ لطفا هنگام توزیع اوراق امتحانی سکوت را رعایت فرمایید
 ۱۴_ دانشجویانی که در یک نوبت بیش از یک امتحان دارند در ابتدای آزمون به مراقب اطلاع داده تا پس از اتمام امتحان اول سوالات امتحان دوم را دریافت کنند.
۱۵ _ روی تمام برگه ها نام و نام خانوادگی خود را بنویسید.
۱۶_ در پایان جلسه از تجمع در سالن امتحانات و گفت و گو با سایر دانشجویان به دلیل برهم خوردن آرامش و تمرکز دانشجویان در حال امتحان خودداری نمایید و سریعا مرکز را ترک نمایید

 همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسات امتحانی الزامیست

با سپاس واحد آموزش مرکز علمی کاربردی واحد 34 تهران