طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/10/18 - تعداد بازدید: 172
جلسه نهایی تحویل کاربینی و کارورزی استاد رسولی ارسی
قابل توجه دانشجویان محترم
جلسه نهایی تحویل کاربینی و کارورزی استاد رسولی ارسی
مورخ 1396/10/23 ساعت 11 برگزار می گردد.