طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - تعداد بازدید: 87
دعوت به همکاری
بدین وسیله از کلیه دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه صفحه آرایی نشریه دانشگاهی دعوت به همکاری می گردد.
شایان ذکر است مزایای ویژه ای برای فرد منتخب در نظر گرفته خواهد شد.
در صورت تمایل به بخش انتشارات دانشگاه مراجعه و یا درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس ذیل ارسال نمایید
ma_haleh@yahoo.com