طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1396/12/14 - تعداد بازدید: 169
دعوت به همکاری
بدین وسیله از کلیه دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه صفحه آرایی نشریه دانشگاهی دعوت به همکاری می گردد.
شایان ذکر است مزایای ویژه ای برای فرد منتخب در نظر گرفته خواهد شد.
در صورت تمایل به بخش انتشارات دانشگاه مراجعه و یا درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی به آدرس ذیل ارسال نمایید
ma_haleh@yahoo.com