طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/2/23 - تعداد بازدید: 171
اطلاعیه کارت دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 96
قابل توجه دانشجویان محترم
جهت دریافت کارت دانشجویی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/02/27 به واحد آموزش مراجعه فرمائید.