طراحی و توسعه توسط ITCenter7
تاریخ درج خبر: 1397/3/21 - تعداد بازدید: 190
اطلاعیه درس خلاقیت در هنر استاد قدسی

قابل توجه دانشجويان محترم

ژوژمان نهايي ارائه پروژه پايان ترم در روزسه شنبه مورخ٢٢ خرداد ٩٧ ساعت ٨:٣٠ الي ١٢در كارگاه حياط

 .برگزار می گردد